Studentské práce

PostupObsahFormulářeVypsaná témataObhájené práce

Studentské projekty a závěrečné práce

Na tomto místě najdete

  • pokyny, jak postupovat při zápisu diplomových, bakalářských a dalších druhů prací,
  • přehled vypsaných a ukončených bakalářských a diplomových prací, individuálních projektů, projektů v týmu, softwarových a výzkumných projektů a témat pro studentskou vědeckou činnost,
  • formuláře pro výběr a specifikaci témat.

Témata jsou přirozeně dána odbornými zájmy budoucích vedoucích. Konkrétní zadání bývá vedoucím upřesněno podle studentových zájmů a předchozích zkušeností.

Související:

  • Seznamte se s dalšími náležitostmi nutnými pro úspěšné ukončení studia.
  • Předmět Práce v týmu a její organizace (A3M99PTO) má své vlastní stránky s příslušnými tématy a formuláři.

Od výběru tématu k zadání

  1. Vyberte si téma z databáze. Lze si nechat vypsat všechny práce nebo dotaz zpřesnit pomocí parametrů.
  2. Specifikace práce. Kontaktujte vedoucího práce, domluvte si schůzku a domluvte se na konkrétním zadání.
  3. Vedoucí práce nebo student vyplní a vytiskne příslušný formulář. Výtisk podepsaný vedoucím student odnese studijní referentce katedry, paní Janě Zichové, (tel. 22435 7382, budova E, místnost 212). Zároveň elektronickou verzi zašlete na adresu: zichova@fel.cvut.cz.

Student musí ihned po výběru tématu odevzdat příslušný formulář studijní referentce katedry kybernetiky!

Návaznosti jednotlivých druhů prací

V rámci studentské odborné/vědecké činnosti lze na vybraném tématu pracovat kdykoli.

Posloupnosti zapisování projektů, bakalářských a diplomových prací se řídí doporučeným studijním plánem jednotlivých programů a oborů, viz.

Obsah práce

V odkázaných dokumentech najdete popis požadovaného obsahu a formálních náležitostí pro

Bakalářská / diplomová práce: Formulář v doc, pdf
Semestrální projekt (před bak./dip. prací): Od ZS2019/20 použijte fakultní aplikaci Semestrální projekty, kde si téma vyberete a přihlásíte se na něj.
Aktuálně platná témata semestrálních (a navazujících bakalářských a diplomových) prací najdete ve fakultní databázi!!!

Následující seznam aktuálně obsahuje zastaralá témata SP, BP a DP; zobrazujeme ho ale proto, aby byla vidět nabídka jiných typů projektů. Na vhodnějším řešení pracujeme.

Vybrat:    
Hledat:   Řadit podle:   Zobrazit:  
DP,BP Online adaptive control using neural networks T. Azayev 02.01.2020
DP,BP,PMI,PRO,PTO Katederní knihovna s případnou možností samoobslužného provozu P. Novák 19.09.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO 3D face model from a video or multiple images of a subject J. Čech 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Bipolar patients analysis D. Novák 17.05.2019
BP Detekce psaných znaků na dotykovém telefonu pro nevidomé D. Novák 17.05.2019
BP,PMI,SOP,PRO,PTO Facial Image Manipulation by CNNs J. Čech 17.05.2019
BP,PMI,SOP,PRO,PTO Facial Time Lapse Video J. Čech 17.05.2019
DP,BP,SOP,PRO Facial video super-resolution J. Čech 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Návrh dietologická aplikace pro chytré telefony D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI Návrh virtuálního průvodce – avatara pro podporu léčby chronických nemocí D. Novák 17.05.2019
PTO New Natural Language Processing Methods in Medical Applications D. Novák, J. Prokop 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO,PTO Nové metody zpracování přirozeného jazyka v medicíně D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Přístupnost PDF dokumentů pro zrakově postižené uživatele D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Rehabilitace pacinetů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Verzovací systém pro překlady dokumentů D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vývoj uživatelského rozhranní pro webový prohlížeče pro nevidomé D. Novák 17.05.2019
DP,BP Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Zpracování dat psychiatrických pacientů D. Novák 17.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou D. Novák 17.05.2019
DP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik M. Navara 16.05.2019
BP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
PMI Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
BP Archiv fuzzy logických operací M. Navara 16.05.2019
PMI Knihovna fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Modelování průchodu světla diamantem V. Smutný 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Navigace autonomního robotu ve vnitřním prostředí V. Smutný 16.05.2019
DP Neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Obrábění robotickou rukou se silovou zpětnou vazbou V. Smutný 16.05.2019
DP,BP,PMI Paradoxy v teorii pravděpodobnosti M. Navara 16.05.2019
DP Pravděpodobnost na kvantových strukturách M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Přesná navigace autonomního robotu V. Smutný 16.05.2019
DP Principy fuzzy řízení M. Navara 16.05.2019
BP Statistické metody rozpoznávání M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Třídění výrobků v průmyslu podle vzhledových vad V. Smutný 16.05.2019
DP,BP,PRO 3D reconstruction of historic buildings interiors from LIDAR scans M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Autonomous laser-scan-based relative navigation for UAVs M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Cooperative mapping of an unknown building by a swarm of UAVs M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Depth estimation in a passive monocular camera image aided by laser scans M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Development of virtual bumpers for UAVs based ultrasound sensors T. Báča 15.05.2019
DP,BP,PRO Mapping of camera images onto 3D surfaces extracted from LIDAR scans M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Paprsková simulace X-Ray optických systémů pro kosmické mise T. Báča 15.05.2019
DP,BP,PRO Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a LIDAR M. Petrlík 15.05.2019
DP,BP,PRO Simultaneous localization and mapping of a UAV equipped with a structured light camera M. Petrlík 15.05.2019
BP,PRO Systém pro automatizovaný nátěr pomocí bezpilotní helikoptéry T. Báča 15.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vidění pro autnomní řízení vozidel R. Šára 14.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Analyza obrazu gelove elektroforezy J. Kybic 13.05.2019
DP,BP Automatic analysis of gel electrophoresis data J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PRO Automatic event recognition for CERN A. Sopczak, J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Automatic nuchal translucency measurements J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Bezkolizní systém pro robotickou helikopteru J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Biomedical image analysis competitions J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Cartilage and bone segmentation in ultrasound images of the knee J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Creation of 3D meshes for mechanical modeling from 3D medical data J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Deep learning for 3D drosophila egg segmentation J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Deep learning for automatic detection of multiple myeloma from CT images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Deep learning for skin cancer classification J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Deep learning for tumor detection from histopathological images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Deep learning for tumor type classification from histopathological images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Digital histology microscopy image processing J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Efficient finding of nearest neighbors for binary vectors J. Kybic 13.05.2019
DP,BP Elastická registrace obrazů za použití kritéria vzájemne informace ve vysoké dimenzi J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fast image registration using linear programming and sparse sampling J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fast sparse hierarchical B-spline interpolation J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Finding objects of known shapes from oversegmentation J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO From pairwise image registration to sequence image registration J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Identifikace modelu robotické helikoptéry J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Learning multilayer classifiers with weak annotations J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Learning to segment from object counts J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Lung nodule analysis from time series J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Magnetic particle imaging - using automatically calibrated test targets J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Markov chain Monte Carlo segmentation for fitting geometrical model J. Kybic 13.05.2019
DP,BP Odhadování entropie pro vysocedimenzionální data s konečnou přesností J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI Optimal MRI acquisition times for brain tissue segmentation from signal relaxation curve J. Petr, J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Ovládání robotu gesty J. Chudoba, J. Chudoba 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Piecewise registration for histological slices J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Registration of ophthalmological sequences J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Řízení letu malé robotické helikoptéry po trajektorii J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Segmentation and joint-segmentation of aorta from histological and ultrasound images J. Kybic, J. Hering 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Surface registration for 3D breast images J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Systém pro vizuální lokalizaci robotické helikoptéry J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Thickness measurement from ultrasound RF images J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Ultrasound vessel wall texture classification J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Unsupervised joint segmentation of two images J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou J. Chudoba, 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vzajemná lokalizace robotických helikoptér J. Chudoba, J. Chudoba 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Web based infrastructure for image processing and analysis J. Kybic 13.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Aplikce rozpoznávání textu v obrazech. J. Matas 12.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Automatická analýza snímků z letecké archeologie J. Matas 12.05.2019
DP,BP Evaluation of state-of-the-art registration techniques for fitting models to 3D point clouds J. Matas 12.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku J. Matas 12.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Rozpoznávání rostlin z obrázků (na mobilním telefonu) J. Matas 12.05.2019
DP,BP Tracking players in low-resolution videos of soccer games. J. Matas 12.05.2019
DP,BP 3D reconstruction for visual effects T. Pajdla 10.05.2019
DP,PMI Advanced signal processing for health care (EEG) V. Gerla, L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (emoční úloha) T. Sieger 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (motorická úloha) T. Sieger 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Analýza paralelních elfz. záznamů z hluboké mozkové stimulace: hledání důkazu neuronální spolupráce T. Sieger 10.05.2019
DP,BP,PMI Automatická detekce EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP Camera tracking for autonomous driving T. Pajdla 10.05.2019
PMI,PTO Data fusion from sensors in smart home environment L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP Fast Equation Solving for Computer Vision and Robotics T. Pajdla 10.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Fast learning in Bayesian optimization algorithm P. Pošík 10.05.2019
DP,BP,SOP Fitness Predictors in Genetic Programming P. Pošík 10.05.2019
DP,SOP Linkage Tree Crossover for Differential Evolution P. Pošík 10.05.2019
BP,PMI,SOP Lokální optimalizátor s detekcí závislostí P. Pošík 10.05.2019
DP,BP,SOP Multitasking for Symbolic Regression P. Pošík 10.05.2019
PTO Navigace mobilního robota Jackal P. Krsek, V. Smutný 10.05.2019
BP Population size adaptation in evolutionary algorithms P. Pošík 10.05.2019
DP Portfolio optimization method with success prediction P. Pošík 10.05.2019
BP,PMI Problém předčasné konvergence u Gaussovského EDA P. Pošík 10.05.2019
DP,BP Random embeddings for black-box optimization algorithms P. Pošík 10.05.2019
DP,BP,SOP Restarting optimization algorithms using their predicted performance P. Pošík 10.05.2019
DP,BP Visual Localization with HoloLens T. Pajdla 10.05.2019
DP,BP,PMI Využití stacionární IR kamery pro detekci událostí a stavů v místnosti L. Lhotská, 10.05.2019
DP,BP,PMI Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase V. Gerla, L. Lhotská 10.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Asistivní technologie pro skenování a dokumentaci historických objektů autonomní helikoptérou M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Autonomní kooperovaný sběr objektů skupinou kooperativních helikoptér M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Design and realisation of a system for autonomous control of unmanned aerial vehicles (drones) M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Drony v průmyslu M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Formace relativně stabilizovaných helikoptér v úloze lokalizace zdrojů vysílání M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Integration of multi-UAV algorithms into the system designed for the MBZIRC 2020 competition M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Mechanismus pro manipulaci s objekty bezpilotní helikoptérou M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Multi-robotický dohled skupinou bezpilotních helikoptér a kooperujících autonomních letadel M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Sledování pohybujícího se objektu skupinou vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,SOP Systém pro autonomní lokalizaci a hašení požárů ve vysokých budovách dronem M. Saska 05.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Systém pro inteligentní fotografování a filmování skupinou helikoptér M. Saska 05.05.2019
BP,PMI,PRO Automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh D. Průša 02.05.2019
DP Optimalizační metody pro zpracování digitálního obrazu D. Průša 02.05.2019
DP,BP,PMI,PRO Haptic exploration and categorization of objects using robotic grippers M. Hoffmann 24.04.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Kalibrace umělé kůže na humanoidním robotu Nao M. Hoffmann 24.04.2019
PTO Build the four-leg Doggo robot M. Gurtner, 21.02.2019
PTO Simulator of wireless tire-pressure sensor M. Sojka, 19.02.2019
PTO Prague Day and Night T. Jeníček, O. Chum 15.02.2019
PTO Zpracovani interni­ho EEG pacientu trpici Parkinsovou chorobou D. Novák, E. Bakštein 15.02.2019
PTO Automatic System for Measurement of Curie Temperature V. Petrucha, 14.02.2019
PTO CRC polynomial evaluation for the new CAN XL technology J. Novák, 14.02.2019
PTO Smart survey kiosk V. Franc 14.02.2019
PTO Automatic calibration of the base of an industrial robot P. Burget, 13.02.2019
PTO KUKA mobile robot control and navigation in augmented reality P. Burget, 13.02.2019
PTO Monitoring operation of industrial robots in augmented reality P. Burget, 13.02.2019
PTO Multiagent system for cooperating robots P. Burget, 13.02.2019
PTO Seznámení s průmyslovou robotikou pro studenty nižších stupňů škol P. Burget, 13.02.2019
PTO Univerzální platforma pro demonstraci synchronizace času S. Drozd, 13.02.2019
PTO Utilization of a KUKA robot in collaborative mode P. Burget, 13.02.2019
PTO Antikolizní systém bezpilotního prostředku M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Indoor lokalizace pomocí ultra-wide band signálu M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Modernizace avioniky bezpilotního prostředku DJI F550 M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Multi-Sensor Unit for Autonomous Driving - Experimental Subscale Vehicle Platform M. Hromčík, J. Čech 12.02.2019
PTO Návrh avioniky malého bezpilotního prostředku pro “indoor” aplikace M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Realizace distribuovaného sběrnicového systému pro letecké aplikace M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Realizace telemetrického systému pro bezpilotní prostředky M. Šipoš, 12.02.2019
PTO Systém přesného přistání bezpilotního prostředku M. Šipoš, 12.02.2019
DP,BP,PMI,PRO,PTO Zpracování časových řad pomocí konvolučních sítí D. Novák 12.02.2019
PTO Demonstrátor systému pro koordinaci robotů v automatizovaném skladu M. Kulich 11.02.2019
PTO Rolling shutter benchmark Z. Kúkelová 11.02.2019
PTO Systém pro autonomní lokalizaci a hašení požárů ve vysokých budovách dronem M. Saska 09.02.2019
PTO Advanced classification of eddy current metal detector signals J. Svatoš, 08.02.2019
PTO Design and realisation of a system for autonomous control of unmanned aerial vehicles (drones) M. Saska 08.02.2019
PTO Diagnosis of PROFINET networks with respect to Industry 4.0 P. Burget, 08.02.2019
PTO F1/10 Autonomous Racing J. Matějka, 08.02.2019
DP,BP,SOP,PRO,PTO Focal HDEEG grid P. Jezdik, 08.02.2019
PTO Human-robot collaboration during assembly operations P. Burget, 08.02.2019
PTO Integration of multi-UAV algorithms into the system designed for the MBZIRC 2020 competition M. Saska 08.02.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Maintenance and enhancement of application for biosignal viewing P. Jezdik, 08.02.2019
PTO Návrh a realizace robota ze stavebnice LEGO Mindstorms hrajícího šachy pro propagační účely fakulty M. Hlinovský, 08.02.2019
PTO Parallel task subjective testing J. Holub, 08.02.2019
DP,BP,SOP,PRO,PTO Realizace fyzickeho modelu mozkove tkane pro epileptochirurgii P. Jezdik, 08.02.2019
PTO System for management of tasks at industrial 3D printer P. Burget, 08.02.2019
PTO Návrh a realizace robota pro účast v soutěžích na Robotickém dni 2019 pořádaném MFF UK M. Hlinovský, 07.02.2019
PTO Návrh a realizace robota „Ball-riding robot“ pro propagační účely fakulty M. Hlinovský, 07.02.2019
DP,BP 3D Face recognition V. Franc 04.02.2019
DP,BP,PMI,PRO,PTO Automatický domácí hlídač / dohled P. Novák 04.02.2019
DP,BP,PMI,PRO,PTO Základní pohybová diagnostika / rehabilitace P. Novák 04.02.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fault-tolerant stochastic nonlinear model predictive posittion control for Drones T. Nascimento, Pereira do, 24.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Perception Driven Multi-drone Formation Control T. Nascimento, Pereira do, 24.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Analýza průchodnosti ligandů v proteinech V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Geometrická modifikace tunelů v proteinových strukturách V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Modifikace 3D triangulovaných modelů V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 2D objektů s využitím aproximačních řešení V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 3D objektů s využitím aproximačních řešení V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 3D objektů s využitím jejich skeletonu V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu 3D objektů v komplexním prostředí V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Segmentace 3D modelů pro plánování pohybu V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI Testování průchodnosti v proteinových strukturách V. Vonásek 23.01.2019
DP,BP,PMI,PTO Analýza programu s využitím sybolického vykonávání P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI,PRO Autonomní dron Tello P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI Convolutional Neural Networks for Loop Closure Detection in Visual SLAM Systems L. Gomez, M. Kulich 22.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu autonomních helikoptér v prostředí s překážkami R. Pěnička 22.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pohybu bezpilotních prostředků v úloze autonomního sběru dat R. Pěnička 22.01.2019
DP,BP,PMI,PRO Pokrytí testovaného programu P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI,PRO Skupina autonomních dronů Tello P. Štěpán 22.01.2019
DP,BP,PMI,SOP,PRO Lokalizační systém pro mobilní robot využívající soustavu statických kamer J. Chudoba, 12.11.2018
DP,BP,PMI Navigace pozemního robotu v nerovném terénu J. Chudoba, 12.11.2018
DP,BP,PMI,PRO Formation control of mobile robots B. Alikoc, M. Kulich 12.10.2018
DP,BP Human Face Synthesis V. Franc 12.10.2018
DP,BP,PMI,PRO ARM32, senzory (NFC, pohyb, ...), komunikace (BlueTooth, WiFi, LAN, LCD), sběrnice P. Novák 01.10.2018
DP,BP,PMI Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry J. Chudoba, 20.09.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fúze dat z kamery a 3D laserového dálkoměru pro navigaci mobilních robotů J. Chudoba, 20.09.2018
DP,BP,PMI Mapování prostoru helikoptérou J. Chudoba, 20.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Sledování pohyblivých objektů robotickou helikoptérou J. Chudoba, 20.09.2018
BP,PMI,PRO Návrh ochranného krytu bezpilotní helikoptéry a jeho ověření v reálných letových podmínkách M. Saska 17.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu skupiny helikoptér v úloze autonomní konstrukce M. Saska 17.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Systém pro autonomní přistávání bezpilotních helikoptér na pohybujícím se objektu (lodi, autě) M. Saska 17.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Deep neural networks for object detection in Google StreetView M. Reinštein 13.09.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Exploiting the artificial skin on a Nao humanoid robot in social Human-Robot Interaction H. Lehmann, M. Hoffmann 03.09.2018
DP,BP,PMI,PRO Experimenty s mobilními roboty v reálném prostředí M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,PRO Hledání zdrojů radiace M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Metaheuristiky pro plánovací úlohy M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Plánování pro systém MoleMOD M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Simulační prostředí pro systém MoleMOD M. Kulich, 17.07.2018
DP,BP,PMI,PRO Human Localization in a Robotized Warehouse G. Écorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,PRO Localization of a passive mobile carrier G. Écorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,PRO Platooning with Low-Cost Sensors G. Ecorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,PRO Random Bin Picking G. Écorchard, 04.06.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Fast image registration using linear programming and sparse sampling 29.05.2018
High dimensional image similarity criteria for image registration 29.05.2018
DP,BP,PRO 3D reconstruction of historic buildings interiors from a structured light camera 28.05.2018
DP,PMI,SOP Functional MRI of hypercapnia data J. Kybic 28.05.2018
BP,PMI,SOP,PRO Nástroj na testovanie algoritmov na kalibráciu a určovanie geometrie kamier Z. Kúkelová 27.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Rolling shutter benchmark Z. Kúkelová 27.05.2018
DP,BP,PMI,SOP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma in CT of femurs J. Hering 23.05.2018
BP,PMI,SOP Hluboké učení pro klasifikaci histopatologických dat J. Hering 23.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Řešení motorických úloh pomocí jazykových instrukcí K. Štěpánová 21.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Robotické sestavovaní/třídění objektů na základě imitačního učení K. Štěpánová 21.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Tvorba motorických primitiv pro ovládání robotického ramena KUKA K. Štěpánová 21.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Automatická kalibrace pomocí “sebedotyku” a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru M. Hoffmann 18.05.2018
DP,PMI Fully Actuated UAVs and their Outdoor Applications N. Staub 18.05.2018
BP,PMI,SOP Prototype of Outdoor Fully Actuated UAV N. Staub 18.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží M. Hoffmann, K. Zimmermann 18.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Sensor Fusion for Fully Actuated Outdoor UAVs N. Staub 18.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Web Graph Service - online graph exploration tool M. Genyk-Berezovskyj 18.05.2018
DP,BP,PMI,PRO Super-resolution for satellite imagery using generative adversial networks M. Reinštein 14.05.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Popis vizuálních scén pomocí přirozeného jazyka - implementace do robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba chatbota pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba jazykového modulu pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba motorických primitiv pro humanoidního robota Pepper M. Vavrecka, 27.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba vizuálního modulu pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 27.04.2018
DP,PMI,SOP,PRO Robotické třídění objektu na základě jazykové instrukce M. Vavrečka, 26.04.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Tvorba modulů pro humanoidního robota Pepper M. Vavrečka, 26.04.2018
DP,BP,SOP,PRO Tvorba simulovaného prostředi pro strojové učení intuitivní fyziky M. Vavrečka, 26.04.2018
DP,BP,PMI,PRO Navigace mobilního robotu podle 3D kamery J. Chudoba, 06.04.2018
BP Simulátor pozemního robotu v obecném terénu J. Chudoba, 06.04.2018
DP,BP Semantic Criteria API M. Ledvinka, P. Křemen 03.04.2018
DP,BP Semantic Object Query Language (SOQL) M. Ledvinka, P. Křemen 03.04.2018
PTO Cyber-Physical Hydronic Heating Platform J. Dostál, 27.02.2018
PTO Vývoj a testování plánovacích algoritmů pro projekt SafeLog M. Kulich, 23.02.2018
PTO Antikolizní systém bezpilotního prostředku J. Roháč, 19.02.2018
PTO Cost-effective navigation system for UAV J. Roháč, 19.02.2018
DP,BP,PMI,PRO Deep neural networks for image classification and segmentation M. Reinštein 19.02.2018
PTO Local Ethernet Network for Integrated Avionics M. Šipoš, 19.02.2018
PTO Návrh avioniky malého bezpilotního prostředku pro “indoor” aplikace J. Roháč, 19.02.2018
DP,PMI,SOP,PRO X-StUAV M. Šipoš, 19.02.2018
PTO Deep Learning Based Approach for Solving Production Scheduling Problems P. Šůcha, 13.02.2018
PTO Energy Optimization of Robotic Cells P. Šůcha, 13.02.2018
PTO Web-based tool for formalizing and querying medical reports M. Blaško 11.02.2018
PTO LEGO MINDSTORMS portrayer robot M. Hlinovský, 10.02.2018
PTO LEGO MINDSTORMS rubik's cube solver M. Hlinovský, 10.02.2018
PTO Real-time estimation of motion states for trams Z. Hurák, 10.02.2018
DP,BP,PTO Automated Face Swaping V. Franc 09.02.2018
PTO Design and construction of a helicopter with sensors for indoor flying M. Saska 09.02.2018
PTO High-accuracy motion control with PMSM motors Z. Hurák, 09.02.2018
DP,PTO Learning CNNs from Weakly annotated facial images V. Franc 09.02.2018
PTO Morphing wing with Macro Fiber Composite (MFC) actuator F. Svoboda, 08.02.2018
PTO Collaborative robot as a caricaturist P. Burget, 07.02.2018
PTO Acoustic Signal Detection and Processing J. Svatoš, 05.02.2018
PTO Acoustic Signal Detection System J. Svatoš, 05.02.2018
PTO Calibration Platform for Navigation Systems M. Šipoš, 05.02.2018
PTO Distributed robotic cell P. Burget, 05.02.2018
PTO Eddy Current Metal Detection J. Svatoš, 05.02.2018
PTO Identification, estimation and control design for eForce formula M. Gurtner, 02.02.2018
PTO International F1/10 Autonomous Racing Competition J. Matějka, 02.02.2018
PTO Platform for distributed temperature control along a slender metal rod S. Knotek, 02.02.2018
PTO Automatic generation of finite automata from production line models P. Burget, 01.02.2018
PTO Stabilized coil system for magnetic measurements / calibrations J. Michal, 10.01.2018
DP,BP,PMI,SOP,PRO Analýza spánku z HD aktigrafického záznamu E. Bakštein 16.10.2017
DP,BP Analýza velkých dat - spánkové záznamy z aplikace Sleep as Android J. Anýž, E. Bakštein 16.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Predikce relapsu u schizofrenie a bipolární afektivní poruchy E. Bakštein 16.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO 3D detekce objektů pro autonomní řízení K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,PRO Action recognition in long videos K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Autonomní řízení robotu na nestrukturovaném terénu K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO Deep learning for dense reconstruction from sparse depth measurements and RGB images K. Zimmermann 10.10.2017
DP,BP,PMI,PRO Gaits for uneven terrain for a hexapod walking platform G. Écorchard, 03.10.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Lokalizace robotu systému MoleMod K. Košnar, 01.09.2017
DP,BP,PMI,SOP,PRO Navigace robotu systému MoleMod K. Košnar, 01.09.2017
PTO Robotické soutěže mobilních robotů K. Košnar, 01.09.2017
DP,PMI,SOP,PRO Plánování bezkolizních trajektorií pro mnoho robotů M. Kulich, 25.05.2017
DP,BP,PMI,PRO Realistický simulátor 3D senzoru typu MS Kinect M. Kulich, 25.05.2017
DP,BP,PTO Events Extraction from Text J. Sedivy, 22.02.2017
DP,BP,PTO Intelligent conversational bot J. Sedivy, 22.02.2017
PTO MoleMOD - modulární robotický systém pro stavebnictví a architekturu M. Kulich, 22.02.2017
PTO Scale RC car platform for active vehicle dynamics solutions validation and verification M. Hromčík, 22.02.2017
DP,BP,PTO Sentence pair similarity. J. Sedivy, 22.02.2017
DP,BP,PTO Sentence pair similarity. J. Sedivy, 22.02.2017
PTO Small non-traditional UAV project M. Hromčík, 22.02.2017
PTO TRRT-path method for cooperative surveillance by group of UAVs M. Saska 22.02.2017
PTO 50 Hz harmonic FPGA based generator with phase-locked loop R. Sedláček, 20.02.2017
PTO Advanced Flight Instrument System for UL39 P. Pačes, 20.02.2017
PTO Distribuovaný sběr dat a ovládání malé vodárny . Knotek, 20.02.2017
PTO Implementation of synchronous detection algorithm in VHDL R. Sedláček, 20.02.2017
PTO Robotický bar P. Burget, 20.02.2017
PTO VHDL design of the impulse generator R. Sedláček, 20.02.2017
PTO Amazon Echo conversational application J. Sedivy, 15.02.2017
DP,BP,PTO Automatic email reply generation J. Sedivy, 15.02.2017
DP,BP,PTO Automatic email reply generation J. Sedivy, 15.02.2017
PTO Security-hardening of a Linux-based device M. Sojka, 15.02.2017
PTO IVQ výpočetní deska J. Kubeš, 13.02.2017
PTO Acoustic levitation T. Michálek, 12.02.2017
PTO Humanoid robot autonomous body exploration M. Hoffmann, Z. Straka 10.02.2017
PTO Intelligent two-channel DC power supply (PSU) J. Tomlain, 10.02.2017
PTO Elektronická LEGO EV3 kytara M. Hlinovský, 09.02.2017
PTO Self-balancing stick M. Gurtner, 09.02.2017
PTO System for capacity measurements of aircraft fire sensor M. Šipoš, 09.02.2017
PTO Experimental platform for distributed temperature control along a slender metal rod . Knotek, 08.02.2017
DP,BP,PMI Analýza spánkových stavů V. Gerla, V. Křemen 01.02.2017
DP,BP,PMI Anotátor dlouhodobých PSG záznamů V. Gerla, V. Křemen 01.02.2017
BP,PMI Automatic sleep EEG patterns detection E. Saifutdinova, V. Gerla 01.02.2017
DP,BP,PMI IP lůžko. Sensorika a zpracování dat přímo na lůžku L. Lhotská, J. Doležal 01.02.2017
DP,BP,PMI Kritické polohy při Tetrax stabilometrii u pacientů s opěrkovým syndromem (whiplash injury) I. Milerská, L. Lhotská 01.02.2017
DP,PMI Mobile technologies for health care L. Lhotská, M. Burša 01.02.2017
DP,BP,PMI Pokročilé metody vizualizace EEG signálu V. Gerla, V. Křemen 01.02.2017
PTO Software development for short-term prediction of solar irradiance P. Mlejnek, 01.02.2017
DP,BP,PMI Vestibularní profil pomocí Tetrax stabilometrie u pacientů s náhlou nedoslýchavostí I. Milerská, L. Lhotská 01.02.2017
DP,BP,PRO,PTO Výměna elektronických zdravotních záznamů (EHCR) L. Lhotská, 01.02.2017
PTO Autonomous 3D printing farm J. Zemánek, 31.01.2017
PTO LEGO Segway dancing group J. Zemánek, 31.01.2017
PTO Design of robotic cells in a digital environment P. Šůcha, 30.01.2017
PTO Predictive production scheduling using digital models P. Šůcha, 30.01.2017
PTO Tasks for Laboratories of industrial electronics and sensors based on STM32 V. Petrucha, 30.01.2017
PTO Sensor system for movement analysis of an industrial robot P. Burget, 27.01.2017
PTO Siemens Embedded Academy P. Burget, 27.01.2017
DP,BP,PMI,PRO Rádio-optický sensor vzdálenosti a směru L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Sledování operátora mobilním robotem v reálném prostředí a jeho řízení L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Tvorba 3D mapy pro bezkolizní průlet UAV L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Udržování formací pozemních robotů a mobilních zařízení L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Vizuální navigace autonomního mobilního robotu v outdooru (UGV) s užitím přirozených znaků prostředí L. Přeučil, 03.10.2016
DP,BP,PMI,PRO Využití znalosti modelu prostředí pro řízení chůze robotu L. Přeučil, 03.10.2016
DP Interpretace Lidarových dat v automotive aplikacích J. Olšina,, T. Svoboda 22.07.2016
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu formace bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí V. Spurný 06.05.2016
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu skupiny bezpilotních letounů v úlohách robotického dohledu V. Spurný 06.05.2016
DP Path prediction for driving assistance systems based on machine learning. J. Mareš, K. Zimmermann 21.04.2016
DP,BP Algorithm to generate operations in many-valued logic M. Petrík, 04.03.2016
DP,BP Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice M. Petrík, 04.03.2016
PTO VTOL UAV prostředek M. Hromčík, 24.02.2016
DP,BP,SOP,PRO,PTO Analýza termografických dat z přímé intra-operační stimulace mozkové tkáně P. Ježdík, 22.02.2016
DP,BP,SOP,PRO,PTO Analýza vlivu kaskádního zapojení zesilovačů pro HDEEG na výsledky automatických analýz záznamů. P. Ježdík, 22.02.2016
PTO Automatic air hockey J. Zemánek, 22.02.2016
PTO Control system for the lubricating tram J. Zemánek, 22.02.2016
PTO Lightpainting with a robotic arm J. Zemánek, 22.02.2016
PTO Modelling and control of the vacuum rotary kiln J. Zemánek, 22.02.2016
DP,BP,SOP,PRO,PTO Návrh a realizace mikro-elektrodového implantátu pro snímání mikro-EEG P. Ježdík, 22.02.2016
PTO Sentence similarity J. Šedivý 22.02.2016
PTO Drone (UAV/RPAS) global monitoring system P. Pačes, 21.02.2016
PTO Bezdrátové měření teploty a vlhkosti J. Kučera, 19.02.2016
PTO Design of MPC Controller using OnRAMP Design Suite O. Šantin, 19.02.2016
PTO Facial Landmark Annotation Tool J. Čech 19.02.2016
PTO Self-driving model car M. Sojka, 19.02.2016
PTO Household Intelligent Assistant J. Šedivý 18.02.2016
PTO Improvement of an existing testbed for distributed control - slotcar platoon. I. Herman, 18.02.2016
PTO Programmer's Voice Assistant J. Šedivý 18.02.2016
PTO Vytvoření dynamických webových stránek pro fakultní korespondenční seminář K. Štěpánová 18.02.2016
Calibration Platform for Navigation Systems 17.02.2016
PTO Demonstrace diagnostiky komunikace Profinet P. Burget, 17.02.2016
PTO Emotional detector model for text and/or speech J. Holub, 17.02.2016
PTO Subjective testing of speech quality/intelligibility with parallel task J. Holub, 17.02.2016
PTO 3D Human Body Motion Capture System P. Pačes, 16.02.2016
PTO 3D printed UAV platform M. Hromčík, 15.02.2016
PTO Control of Smart Microgrid Systems J. Zábojník, 12.02.2016
BP Sketch to image search tablet front-end O. Chum 04.01.2016
DP,BP,PMI,PRO Object Manipulation with an Arm Mounted on a Mobile Platform G. Ecorchard, 06.10.2015
DP Aktivní clona proti oslnění T. Svoboda 01.10.2015
PMI,PRO Vývoj fotografické aplikace klient-server pro chytrý telefon R. Sejkot, R. Šára 01.10.2015
DP,BP,PMI,PRO Autoscaling v Cloud Foundry / cloud, web. prog. 26.03.2015
DP,BP,PMI,PRO Autoscaling v Cloud Foundry / cloud, web. prog. T. Vondra 26.03.2015
DP,PMI Performance modeling over machine learning algorithms T. Vondra 26.03.2015
PTO Detekce únavy a mikrospánku P. Spurný, L. Lhotská 01.03.2015
PTO Simplified Fast SCR Reaction Model with Ammonia Observer and MPC Control O. Šantin, 25.02.2015
PTO       24.02.2015
PTO Raspberry Pi slot car platform D. Martinec, 19.02.2015
PTO Online segmentation from patient monitors at intensive care unit F. Ježek 17.02.2015
PTO Cheap device for production of prototypes of printed circuit boards and MEMS J. Zemánek, 16.02.2015
PTO Extension of the experimental platform for magnetic manipulation Magman J. Zemánek, 16.02.2015
PTO HeadUp Systém (EPSON Glasses - Moverino) P. Pačes, 16.02.2015
PTO Magnetometer with Automatic Distortion Compensation for Indoor Navigation P. Pačes, 16.02.2015
PTO Robotic balls Sphero for education and presentations J. Zemánek, 16.02.2015
PTO SyRoTek - Systém pro robotickou televýuku M. Kulich 16.02.2015
PTO Systém pro měření sil v řízení letadla P. Pačes, 16.02.2015
PTO Implementace algoritmů pro analýzu obrazu pomocí knihovny OpenCV M. Blaško 15.02.2015
PTO Mobilní rozhraní pro plánovač projektů Plantac M. Blaško 15.02.2015
PTO Improvements of the Models in LabLink P. Burget, 13.02.2015
PTO Analogue Optimization Circuits P. Otta, 10.02.2015
PTO Variable depth search for nurse rostering P. Šůcha, 10.02.2015
PTO Zadání týmového projektu Kalibraci aerometrických přístrojů a systémů K. Draxler, 10.02.2015
PTO Broken glass detector J. Šedivý 09.02.2015
PTO Programové vybavení pro kontrolu namáhání teploměrných jímek J. Holub, 09.02.2015
PTO Řešení vzorových projektů s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M pro akci „Cortex Challenge" J. Fischer, 09.02.2015
PTO Smartphone gate. J. Šedivý 09.02.2015
PTO Visual editor of HTML5 forms and web user interface J. Kufner 07.02.2015
PTO Hexacopter motion and control system J. Roháč, 06.02.2015
PTO Circulation pump test-bench development J. Dostál, 05.02.2015
DP Nasazení multi-agentního rozvrhovacího nástroje do cloud platformy P. Vrba, 05.02.2015
Nasazení multi-agentního systému na průmyslový řídicí automat TECO P. Vrba, 05.02.2015
DP,BP Nástroj pro zpracování událostí ve výrobním systému P. Vrba, 05.02.2015
PTO Development of a water rocket J. Roháč, 04.02.2015
PTO Human body motion capture system J. Roháč, 04.02.2015
PTO Pump control electronics development J. Dostál, 03.02.2015
DP,PMI,PRO Návrh a realizace stereoskopického zařízení pro podporu testování asistenčních systémů vozidel J. Zahradník, R. Šára 12.12.2014
DP,BP Framework for AI System Output Evaluation by Humans P. Baudiš, J. Šedivý 18.11.2014
DP Numerical Entity Extraction from Text P. Baudiš, J. Šedivý 18.11.2014
BP Smart Web Interface for Question Answering System P. Baudiš, J. Šedivý 18.11.2014
DP Implementation of ADAS feature fusion in OpenCL and performance comparison on different platforms J. Šváb, T. Svoboda 31.10.2014
DP Implementation of RPC solution for running of arbitrary SW module on embedded HW J. Šváb, T. Svoboda 31.10.2014
BP,PRO Plánování úloh v cloudu / Ruby prog. T. Vondra 04.06.2014
DP,PMI Škálování clusteru Hadoop v cloudu / správa NoSQL, programování T. Vondra 04.06.2014
DP,BP,PMI,PRO Tvorba webu, mob.aplikace nebo streamingu pro neziskovou TV / web prog., mob.prog., video T. Vondra 04.06.2014
DP,BP,PMI,PRO Vizualizace monitoringu infrastruktury v OpenStacku / cloud, web. programování T. Vondra 04.06.2014
DP,BP Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujících se map M. Matěj, M. Vavrečka 27.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Gaze direction estimation J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Lip activity detector J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Lip reading J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Monocular body height measurement J. Čech 13.05.2014
DP,BP,SOP,PRO Range camera - stereo fusion J. Čech 13.05.2014
PTO Analýza CAN a vývoj pomocných CAN systémů do projektu elektrické formule V. Hlinovský, 19.02.2014
PTO 3D Terrain, Obstacles and Map Support Files Generator for Usage in an EFIS Navigation Display P. Pačes, 18.02.2014
PTO Rozšíření funkcionalit systému SyRoTek M. Kulich 18.02.2014
PTO Advanced tools for Electronic Delivery Book (EDB) M. Huptych 16.02.2014
PTO 3D face morphable model J. Čech 14.02.2014
PTO Formace bezpilotích a pozemních robotů helikoptér v simulátoru V-REP M. Saska 14.02.2014
PTO Roje autonomních helikoptér inspirované živou přírodou M. Saska 14.02.2014
PTO Control of Diesel Particulate Filter (DPF) O. Šantin, 11.02.2014
PTO Langerhans islet counting from microscopy images J. Švihlík 11.02.2014
PTO Měření vlastností nf generátorů J. Kučera, 11.02.2014
PTO Profinet Topology Visualisation and Modelling P. Burget, 10.02.2014
BP Algoritmy počítačové grafiky pro počítačové vidění O. Chum 23.01.2014
DP,BP Blackbox model of energy consumption and perceived comfort in heating of building M. Macaš 22.11.2013
DP,BP Blackbox model spotřeby plynu a vnímaného komfortu při vytápění budovy M. Macaš 22.11.2013
PRO Pokročilá analýza EEG pomocí pravděpodobnostní lokalizace zdrojů M. Vavrečka 08.10.2013
DP,BP Cybersport Ranker J. Šedivý 27.09.2013
DP,BP IndexedDB Designer J. Šedivý 27.09.2013
DP,BP Rozšíření prohlížečů Chrome a Firefox J. Šedivý 27.09.2013
DP Automotive Lighting 23.09.2013
DP,BP Cheating Detection in Online Games O. Pluskal 23.09.2013
DP,PRO Multimodal digital pathology J. Matas 14.07.2013
DP,BP,PMI Vizualizace výrobních plánů zachycených v ontologii P. Vrba 08.07.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Decentralizované prohledávání neznámého prostoru M. Kulich 28.06.2013
BP,PMI,SOP,PRO Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek M. Kulich 28.06.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Generování hladké cesty pro autonomní vozidlo M. Kulich 28.06.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Prohledávání neznámého prostoru ve 3D M. Kulich 28.06.2013
DP,BP Tvorba kogniivních modulů pro humanoidního robota Bioloid M. Vavrečka 25.06.2013
DP,PMI Škálování clusteru Hadoop v cloudu / správa NoSQL, programování 17.06.2013
DP,BP Tvorba modelu těla pomocí samoorganizujících se map v humanoidním robotu iCub M. Hoffmann, M. Vavrečka 17.06.2013
BP,PMI,PRO Formace mobilních robotů v úloze autonomního odklízení sněhu z letištních drah M. Saska 11.06.2013
PMI,SOP,PRO Pilot teleoperované čtyř-vrtulové helikoptéry: operátor více-robotických experimentů M. Saska 11.06.2013
DP,BP,PMI,PRO Řízení a stabilizace čtyř-rotorové helikoptér v úloze autonomního přistávání M. Saska 11.06.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Multimodal recognition of objects and victims T. Svoboda 04.04.2013
DP,PMI Advanced signal processing for health care (CTG) L. Lhotská, V. Chudáček 03.04.2013
DP,PMI Advanced signal processing for health care (PPG) L. Lhotská, J. Kužílek 03.04.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Turing's Imitation Game - Transcript Analysis K. Warwick 03.04.2013
DP,BP Nástroj pro porovnání dat v podobných souborech SW nástrojů používaných v průmyslové automatizaci P. Vrba 02.04.2013
DP,BP,PMI,SOP,PRO Visual odometry (SLAM) from omnidirectional camera T. Svoboda 29.03.2013
DP Restartování, nebo meta-optimalizace? 07.02.2013
DP,BP,PMI Detekce a analýza hluku v místnosti L. Lhotská, J. Kužílek 28.01.2013
DP,BP,PMI Ovládání místnosti gesty – integrace MS-Kinect nebo Asus-Xtion se systémem Foxtrot D. Novák, J. Doležal 28.01.2013
PMI,SOP WEB server lůžka pro asistovanou osobu L. Lhotská, J. Doležal 28.01.2013
DP Kloubní vzorce v EMG obraze V. Křemen 03.12.2012
DP,BP,PMI 3D vizualizace v multi-agentních systémech P. Kadera 20.11.2012
DP,BP,PMI Konfigurační nástroj pro multi-agentní simulátor elektrické rozvodné sítě P. Kadera 20.11.2012
DP,BP,PMI Multi-agentní systém pro simulaci energeticky autonomních komunit P. Vrba 20.11.2012
DP,BP,PMI Rozhraní pro komunikaci mezi multi-agentním systémem a sensory/akčními členy mechatronického systému P. Vrba 20.11.2012
BP Návrh a implementace grafického rozhraní pro rozpoznávání vývojových diagramů M. Bresler 14.11.2012
DP,BP,PMI Smart Grid: Intelligent Scheduling of Hybrid and Electric Vehicles Storage Capacity M. Macaš 30.10.2012
PMT Automated processing of eye-movement signals 27.10.2012
DP,BP,PMI Automated processing of eye-movement signals M. Macaš 27.10.2012
PMI Smart Grid datasets: Survey M. Macaš 27.10.2012
DP,BP Smart Grid: Computer Analysis of Electricity Distribution Data M. Macaš 27.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Analýza síňových elektrogramů. V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Analýza svalových signálů EMG. V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Biofeedback svalové aktivity. V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI,PRO Klasifikace složitosti síňových elektrogramů. V. Křemen 04.10.2012
BP,PMI,PRO Webová aplikace pro analýzu intrakardiálních signálů V. Křemen 04.10.2012
DP,BP,PMI Art Gallery Problem J. Faigl 02.10.2012
BP,PMI Rychlá vizualizace senzorických dat J. Faigl 02.10.2012
DP,BP,PMI Self-Organizing Map (SOM) - paralelní implementace J. Faigl 02.10.2012
DP,BP,PMI Úloha pokrývání polygonů J. Faigl 02.10.2012
DP,BP,PMI Algoritmy pro analýzu HRV J. Kužílek 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Aplikace pro analýzu intrakardiálních signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Automatický popis stupně frakcionace intrakardiálních signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Klasifikátory intrakardiálních signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Měření high density EMG signálů V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI Rekurentní neuronové sítě pro zpracování biosignálů M. Macaš 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Snímání EMG signálů a využití lineárních elektrodových polí V. Křemen 17.09.2012
DP,BP,PMI,PRO Koordinace a stabilizace pohybu robotů ve formaci M. Saska 25.06.2012
DP,BP,PMI,PRO Plánování a řízení robotu imitujicího robotický roj M. Saska 25.06.2012
DP,BP,PMI,PRO Řízení autonomních helikoptér pro potřeby robotického roje M. Saska 25.06.2012
DP,BP Aplikace pro učení se libovolnému jazyku pomocí obrázkové databáze 31.05.2012
DP,BP Detekce specifických korelátů v EEG během spánku i vigility V. Gerla, L. Lhotská 13.05.2012
DP,BP,PMI,SOP,PRO Robotická platforma pro realizaci rojů inspirovaných přírodou M. Saska 14.02.2012
DP,BP,PMI,PRO Plánování pohybu formace M. Saska 13.02.2012
BP,PMI Kognitivní modelování v simulačním software Emergent K. Štěpánová, M. Vavrečka 11.11.2011
DP,BP Tvorba úloh pro psychologické měření v součinosti s EEG měřením K. Štěpánová, M. Vavrečka 11.11.2011
DP,BP,PMI,PRO Analýza chování neuronové sítě umělých bytostí P. Nahodil, J. Vítků 08.11.2011
DP,BP,PMI,PRO Evoluce společenství autonomních agentů P. Nahodil, J. Vítků 08.11.2011
DP,BP,PMI,PRO Porovnání a evaluace současných typů levných 3D senzorů (MS Kinect, Asus Xtion) J. Hrdlička, J. Wild 17.10.2011
DP,BP,PMI,PRO Synchronizace více 3D senzorů (MS Kinect) pro real-time modelování lidského těla J. Hrdlička, J. Wild 17.10.2011
DP,BP,PMI,PRO Využití 3D senzorů (MS Kinect) pro rehabilitační aplikace v prostředí .NET J. Hrdlička, J. Wild 17.10.2011
DP,BP,PMI,PRO Vývoj multiplatformní knihovny pro přístup k API 3D senzoru (MS Kinect) J. Wild, J. Hrdlička 17.10.2011
PMI Formulace zátěžového testu a grafická interpretace výsledku V. Eck 05.09.2011
PMI Grafické zobrazení měřených dat a jejich geometrická aproximace V. Eck 05.09.2011
BP Grafika v Matlab -Simulinku V. Eck 05.09.2011
BP Hudební vyjádření obrazu a obrazové vyjádření hudby V. Eck 05.09.2011
PMT Interaktivní systém pro presentaci modelů V. Eck 05.09.2011
PMI Modelování operátora při psychické a fyzické zátěži V. Eck 05.09.2011
BP Modelování v Matlab -Simulinku V. Eck 05.09.2011
DP Multimediální modelování a simulace biosystémů a bioprocesů V. Eck 05.09.2011
BP Návrh prstokladu počítačem V. Eck 05.09.2011
BP Notový záznam a genetická informace V. Eck 05.09.2011
PMI Operátor v Matlabu V. Eck 05.09.2011
BP Vztahy mezi tepem a systolickým a diastolickým krevním tlakem V. Eck 05.09.2011
DP,BP Určení významu víceznačných slov pomocí vizuální informace M. Vavrečka 27.07.2011
DP NoSQL databases J. Šedivý 01.07.2011
DP,PMI WEB client J. Šedivý 24.06.2011
DP,PMI Android aplikace J. Šedivý 23.06.2011
DP Datové struktury pro Cloud Computing J. Šedivý 23.06.2011
DP,SOP Hybrid Cloud J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI iPad aplikace J. Šedivý 23.06.2011
DP JavaScript tester J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI Malware Behavior Classification J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI Mobilní aplikace v HTML 5 J. Šedivý 23.06.2011
DP,PMI Návrh REST sérvrové části J. Šedivý 23.06.2011
DP,BP,PMI,PRO Agentní technologie pro inteligentní multi-modální dopravní systémy 07.06.2011
DP,BP Characterisation of ber and vessel elements in pulp suspension images J. Matas 19.05.2011
DP,BP,PMI,PRO Lokalizace helikoptéry pomocí fůze senzorických dat 18.05.2011
DP,BP,PMI,PRO Lokalizace helikoptéry pomocí fůze senzorických dat 18.05.2011
DP,BP,PMI,SOP,PRO pagemove plugin pro dokuwiki T. Svoboda, J. Kreps 18.05.2011
DP,BP,PMI,PRO Použití chytrých telefonů pro inteligentní sdílení dopravních prostředků v reálném čase M. Jakob, O. Vaněk 30.03.2011
PTO Interaktivní hra modelující pirátství a protipirátské aktivity v Indickém oceánu B. Bošanský, 10.02.2011
DP,BP,PMI Rozpoznávání emocí ze signálů EEG pomocí skrytých Markovských modelů M. Macaš 09.02.2011
PTO Aktivní navigace a její vliv na EEG signál M. Vavrečka 01.02.2011
PTO Modelování reprezentace prostorových vztahů M. Vavrečka 01.02.2011
PTO Projekt EEGLab M. Vavrečka 01.02.2011
DP Development of Signal Compatibility Tool M. Šmíd 10.01.2011
DP,BP Databázová struktura pro ukládání biomedicínských dat M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
PMT Distributed computing in Java (PMT) M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
DP,BP,PMI Fraktální metody analýzy M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
DP,BP,PMI Vizualizace metody ACO-DTree M. Burša, L. Lhotská 29.11.2010
DP,BP,PMI,SOP,PRO Vizualizace EEG dat M. Vavrečka 18.11.2010
DP,BP High Performance Computing - Supercomputing with Tesla GPUs J. Šedivý 15.11.2010
DP Crop invariant frames I. Váňová, R. Šára 10.11.2010
DP Detekce manuálně rozmazaných hran S. Saic, R. Šára 10.11.2010
DP Detekce nekonzistentnosti v CFA S. Saic, R. Šára 10.11.2010
DP Intelligent algorithms for image viewers M. Šorel, R. Šára 10.11.2010
DP Removing lens flare from digital photographs II M. Šorel, R. Šára 10.11.2010
DP Segmentace (bio)medicínských 3D dat M. Šorel, R. Šára 10.11.2010
DP Softwarová aplikace pro FRET analýzu F. Šroubek, R. Šára 10.11.2010
DP Zpracování obrazu pro bioinformatiku J. Schier, R. Šára 10.11.2010
DP Detecting Double MPEG S. Saic, R. Šára 03.11.2010
DP Detecting Double MPEG S. Saic, 03.11.2010
DP,BP,PMI Detekce arytmií v EKG s využitím ICA a EMD M. Huptych, J. Kužílek 27.10.2010
DP,BP,PMI,SOP Analýza stávajících statistických dat emailů J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI Android helpdesk J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI Archivace emailů J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI Customer Relation System as SaaS J. Šedivý 15.10.2010
DP,BP,PMI,SOP,PRO PTZ virtuální kamera z všesměrového obrazu T. Svoboda 15.10.2010
DP,BP,PMI,PRO Mobilní telefon jako dálkoměr-hloubkoměr-pravítko Z. Míkovec, J. Matas 10.10.2010
DP,BP,PMI Modelování a sledování identity s pomocí detektoru obličejů ve videu J. Matas 10.10.2010
DP,PMI Sekvenční rozhodování v počítačovém vidění J. Matas 10.10.2010
DP,BP,PMI On-line interaktivní hra "Adenský záliv" M. Jakob 05.10.2010
DP,BP,PMI,PRO Využití agentních technik pro boj s námořním pirátstvím M. Jakob, O. Vaněk 05.10.2010
DP,BP,PMI,SOP,PRO CTG prohlížeč pro mobilní platformu (Android) V. Chudáček, M. Huptych 16.09.2010
DP,BP,PMI,SOP Detekce makro T-wave alternans (macro-TWA) V. Chudáček 16.09.2010
DP,BP,PMI Klasifikace kardiotokografických dat při porodu V. Chudáček 16.09.2010
DP,BP,PMI,PRO Agentní simulace (velko)města M. Jakob 13.09.2010
DP,BP,PMI,PRO Mobilní aplikace pro inteligentní podporu mobility na platformě Android M. Jakob 10.09.2010
BP Distribuovaný výpočet SOM map M. Vavrečka 17.05.2010
PTO 3D rekonstrukce Prahy z Google Street View 12.02.2010
PTO Distribuce 3D fyzikálního simulatoru JBullet P. Novak, 12.02.2010
PTO Informační systém pro multizdrojové financování Z. Kouba 12.02.2010
BP Rychlá 2D konvoluce, v Matlabu, modul do souboru příkladů V. Hlaváč 11.02.2010
PTO Geolokalizace v síťové bezpečnosti 10.02.2010
PTO Vizualizace dat o námořním provozu na platformě NASA WorldWind 09.02.2010
DP Automatická eliminace EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování L. Lhotská 05.02.2010
BP,PMI Bezpečná komunikace ve zdravotnictví D. Steiner, L. Lhotská 05.02.2010
DP,BP,PMI Databáze průběhů EKG L. Lhotská 05.02.2010
BP EEG artifacts removal by using adaptive filtering V. Radisavljevič Djordjevič, L. Lhotská 05.02.2010
PTO Implementace korektniho zobrazovani zemskeho povrchu (plasticka krajina) pro system AgentFly 05.02.2010
PTO Rozšíření algoritmu POEMS a demonstrace jeho použití J. Kubalík 02.02.2010
PTO Analýza dat genové exprese u nemocných s polycytemií vera 01.02.2010
DP,BP,PMI Ordinální asociační pravidla - efektivní implementace metody 01.02.2010
DP,BP,PMI,SOP Chytré prohledávání videoobsahu - Smart Videobrowsing and Search T. Svoboda 12.12.2009
DP,BP,PMI,SOP Learnable predictors for detection and tracking in images and videos T. Svoboda 12.12.2009
BP,PMI,SOP,PRO Nelineární a neinteraktivní přístup ke snímkům ve videu T. Svoboda 12.12.2009
BP,PRO Aplikace přírodou inspirovaných optimalizačních algoritmů–metaheuristik. R. Málek, J. Lažanský 04.11.2009
BP,PMI,PRO Stavba 3D mapy prostředí neuronovými sítěmi 21.10.2009
DP Hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů 16.10.2009
DP,BP Metoda promítnutí pozici cíle na libovolnou pozici v kruhové aréně 16.10.2009
DP,BP Metoda promítnutí variabilních orientačních značek 16.10.2009
DP Moderní evoluční algoritmy pro hledání oblastí s vysokou fitness 16.10.2009
DP Moderní regresní metody při dobývání znalostí z dat 16.10.2009
DP Použití teorie kopulí v evolučních algoritmech 16.10.2009
DP Studium a srovnávání hlavních typů evolučních algoritmů 16.10.2009
DP Urychlení evolučních algoritmů pomocí neparametrické regrese 16.10.2009
DP Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů 16.10.2009
DP Urychlení evolučních algoritmů pomocí rozhodovacích stromů a jejich zobecnění 16.10.2009
DP Vizualizace dat při konstrukci regresních modelů 16.10.2009
DP Vizualizace dat při vícecestném třídění 16.10.2009
DP Vizualizace dat pro klasifikační a regresních stromy 16.10.2009
DP Využití jádrových funkcí k urychlení evolučních algoritmů 16.10.2009
DP Využití umělých neuronových sítí k urychlení evolučních algoritmů 16.10.2009
DP Evoluční kombinování klasifikátorů 15.10.2009
DP Objevování zajímavých znalostí v datech pomocí genetických algoritmů 15.10.2009
DP Využití metod návrhu experimentů v genetických algoritmech 15.10.2009
DP,BP Lokalizace mobilního robotu K. Košnar 14.10.2009
DP,BP Navigace robotu využívající saturované generalizované Voroného diagramy K. Košnar 14.10.2009
DP POMDP plánování akcí mobilního robotu K. Košnar 14.10.2009
DP,BP,PMI Metody předzpracování dat pro Data mining L. Vysloužilová 05.10.2009
DP,BP,PMI Vizualizace dat jako podpora pro Data mining L. Vysloužilová 05.10.2009
DP,BP Minimalizace interindividuální variability v EEG signálu M. Vavrečka 29.09.2009
DP,BP Statistická analýza EEG příznaků M. Vavrečka 29.09.2009
DP,BP,PMI 3D uživatelské rozhraní M. Uller 23.09.2009
DP,BP,PMI Programovatelný částicový systém M. Uller 23.09.2009
DP,BP,PMI Univerzální editor stromových struktur M. Uller 23.09.2009
PMI Experimenty s Levensteinovou nepodobností V. Hlaváč 02.09.2009
BP Reprezentace barvy lidské kůže v barevném prostoru V. Hlaváč 02.09.2009
BP Vektorizace křivek, v Matlabu, modul do souboru příkladů V. Hlaváč 02.09.2009
DP,BP Systém pro selekci pří­znaků z EEG signálu M. Vavrečka 11.08.2009
DP,BP,PMI Healthy computer controller (keyboard replacement) M. Uller, P. Pudlák 10.04.2009
DP,BP,PMI Peer-to-peer backup system based on BitTorrent M. Uller, P. Pudlák 10.04.2009
DP,BP Analýza dat Českého registru dárců krvetvorných buněk D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP Grafická vizualizace medicínských dat D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP Informační systém pro HLA laboratoř D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP,BP,PMI Informační systém pro zpracování krvetvorných buněk D. Steiner, L. Lhotská 09.02.2009
DP,BP Znalostní klasifikace J. Kléma 30.01.2009
DP,BP,PMI Accessible GUI M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Domain Specific Languages M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI MiniSmalltalk M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Vizualizace programovych struktur M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Vizualni programovani M. Uller 06.10.2008
DP,BP,PMI Podpora pro zpracování a zobrazení maticových dat 01.10.2008
DP,BP,PMI Schellingův model segregace a shlukování M. Macaš 25.09.2008
DP,BP Vliv emočního prožívání na EEG signál M. Vavrečka 27.08.2008
DP,PMI Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému J. Bezdicek, 04.07.2008
DP,BP EEG koreláty odlišných referenčních rámců při vnímání prostoru M. Vavrečka 24.06.2008
Využití ontologií pro inteligentní správu portfolia produktů 18.06.2008
DP,BP,PMI ECG Fitting M. Burša, L. Lhotská 06.04.2008
PMT Telemedicínské aplikace s využitím chytrých telefonů a tabletů M. Burša, L. Lhotská 04.03.2008
PMI Modely robotů a prostředí pro simulátor Stage J. Faigl 26.02.2008
DP,BP,PMI Modul ICP lokalizace mobilního robotu pro systém Player J. Faigl 26.02.2008
DP,BP MTSP - Problém více obchodních cestujících s MinMax kritériem J. Faigl 26.02.2008
DP,BP,PMI Úloha Pursuit-Evader J. Faigl 26.02.2008
DP N-planes - Využití metody n-těles v řízení letového provozu D. Šišlák 21.02.2008
DP Probability Safety Nets - ATC Safety Nets postavené na pravděpodobnosti budoucí trajektorie D. Šišlák 21.02.2008
DP,PMI Využití procesních postupů při návrhu multiagentních systémů B. Bošanský, L. Lhotská 21.02.2008
DP,BP,PMI,SOP Vyhodnocení rozvržení střihu ve vícekamerové sekvenci P. Doubek 13.02.2008
BP Plánování týmových akcí v multi-agentních systémech M. Jakob 11.02.2008
DP,PMI Distribuovaný IM systém J. Vokřínek, J. Bíba 05.02.2008
PMI Extended sniffer agent for observing non-trivial communication protocols J. Vokřínek, J. Bíba 05.02.2008
PMI Logical analyzer for a visualization of multi-agent simulations J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Logický analyzátor pro vizualizaci výsledků multi-agentní simulace J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Měření zátěže a výkonu multiagentních systémů D. Šišlák, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Multiagentní systém na PDA a platformách s omezenými zdroji D. Šišlák, M. Pěchouček 05.02.2008
PMI Renegotiable Competitive Contract Net Protocol for flexible cooperation in competitive environments J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Renegotiable Competitive Contract Net Protocol pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
PMI Rozšířený sniffer agent pro sledování netriviálních komunikačních protokolů J. Vokřínek, J. Bíba 05.02.2008
DP Vyjednávací protokoly pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí J. Bíba, J. Vokřínek 05.02.2008
BP,PMI Algoritmy pro on-line detekci oka ve videosignálu M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Katalog modelů lidského těla M. Fejtová 22.01.2008
PMI Nalezení grafických objektů znázorňujících různé části lidského těla M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Návrh a implementace databáze pro ukládání obrázků a videosouborů M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Přehled volně dostupných grafických enginů pro tvorbu vlastních virtuálních světů M. Fejtová 22.01.2008
PMI Regulovatelná citlivost myši M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Vytvoření hlasového modulu s možností přehrávajícího zvukové formáty WAV/PM M. Fejtová 22.01.2008
PMI Vytvoření inteligentní softwarové klávesnice M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Vytvoření knihovny Flashových modulů M. Fejtová 22.01.2008
PMI Vytvoření programového modulu pro predikci textu M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Vytvoření souboru standardizovaných úloh pro snímání očních pohybů M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI Vytvoření souboru úloh pro trénování ovládání kurzoru motoricky handicapovaným člověkem M. Fejtová 22.01.2008
DP,BP,PMI Zmapování speciálních funkcí operačního systému MS Windows M. Fejtová 22.01.2008
BP,PMI,SOP Visualisation of graphs in 3D 18.01.2008
DP,BP,PMI,SOP Vizualizace grafů ve 3D 18.01.2008
DP HLA genetická příbuznost Čechů s ostatními národy D. Steiner, L. Lhotská 07.01.2008
BP,PMI Mezinárodní Informační systém EMDIS pro registry dárců kostní dřeně - stav implementace D. Steiner, L. Lhotská 07.01.2008
DP,BP,PMI,SOP Adaptive Optimization F. Železný 09.11.2007
DP Adaptivní optimalizace F. Železný 09.11.2007
BP GRID computing F. Železný 09.11.2007
DP,BP,PMI,SOP Relacni data mining s genetickymi algoritmy F. Železný 09.11.2007
BP,PMI Měření systémového zatížení v programovacím jazyce Java M. Rollo 06.11.2007
DP Aplikace strojového učení pro zpracování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
DP Aplikace znalostních systémů pro zpracování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
DP,BP,PMI Databáze grafoelementů EEG L. Lhotská 02.11.2007
PMI Shlukování pomocí přírodou inspirovaných metod M. Macaš, L. Lhotská 02.11.2007
BP Využití metod umělé inteligence pro vyhodnocování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
PMI Využití metod umělé inteligence pro vyhodnocování lékařských dat L. Lhotská 02.11.2007
BP,SOP Porovnání algoritmů pro sledování pohybujících objektů T. Svoboda 01.11.2007
DP,BP,PMI Detekce a sledování hlavy v kognitivním multikamerovém systému T. Svoboda 31.10.2007
BP,PMI Programové rozhraní pro Matlab a digitální kamery v Linuxu T. Svoboda 31.10.2007
BP Vyvažování zátěže multiagentních systémů J. Vokřínek, D. Šišlák 31.10.2007
DP Vyvažování zátěže multiagentních systémů J. Vokřínek, D. Šišlák 31.10.2007
BP,PMI Zacleneni sitovych, USB a aktivnich kamer do MultiCam systemu P. Doubek 31.10.2007
DP,BP,PMI,SOP Detektor oblasti zaujmu pre hladanie korespondencii M. Perďoch, J. Matas 30.10.2007
PMI Efektivní implementace interpolace obrazové funkce M. Matoušek 30.10.2007
DP Hledání korespondencí pomocí rozkladu obrazu epipolární roviny M. Matoušek 30.10.2007
DP,BP,PMI Přibližné závislosti v relačních datech J. Kléma 30.10.2007
DP,BP,PMI,SOP Spolahliva detekcia kontury pre rozpoznavanie a segmentaciu objektov M. Perďoch, J. Matas 30.10.2007
PMI Implementace evolučního algoritmu pro návrh logických obvodů J. Kubalík 03.10.2007
PMT Lékařská aplikace na palmtopech P. Aubrecht 01.10.2007
DP,BP Metody předzpracování a vizualizace dat P. Aubrecht 01.10.2007
PMT Model vzdáleného ovládání domu P. Aubrecht 01.10.2007
DP,BP Navigace v ontologii P. Aubrecht 01.10.2007
DP Analýza pohybu kapaliny pomocí metod digitálního zpracování obrazu M. Urban 20.09.2007
DP Segmentace textu pomocí EM algoritmu M. Urban 20.09.2007
PMI Model vlivu psychické zátěže na fyziologické veličiny M. Šorf 19.09.2007
BP Software pro hodnocení 3D tvaru páteře pomocí snímků z moiré systému M. Šorf 19.09.2007
DP Software pro hodnocení 3D tvaru páteře pomocí snímků z moiré systému M. Šorf 19.09.2007
BP Zpracování kožního odporu M. Šorf 19.09.2007
DP Zpracování kožního odporu M. Šorf 19.09.2007
DP,BP,PMI Immunocomputing 31.08.2007
DP,BP,PMI Immunocomputing: Discrete Immune Network Models 31.08.2007
DP,BP,PMI Odhad parametrů obrazového strukturálního modelu T. Svoboda 17.08.2007
PMI Detekce landmarků v obraze pro účely lokalizace mobilního robotu L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
PMI Globální lokalizace v prostoru se známou mapou prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Implementace symetricko-perturbačních map pro lokalizaci mobilních robotů L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Lokalizace v prostoru na bázi fúze inercialních senzorů a laserového dálkoměru L. Přeučil 28.06.2007
BP Lokalizace využívající particle filtry s KLD vzorkováním L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Mapování neznámého prostředí mobilním robotem L. Přeučil 28.06.2007
PMI Metody pro reprezentaci a správu trojrozměrného modelu světa pro mobilní robotiku L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Modely prostředí založené na symetricko-perturbačním modelu prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Prost M. Urban 28.06.2007
DP Srovnání lokalizačních metod pro mobilní robotiku L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Systém pro inerciální a asistovanou navigaci osob ve vnitřním prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
PMI Témata vypsaná skupinou Inteligentní Mobilní Robotiky L. Přeučil 28.06.2007
BP Tvorba 3D modelu prostředí L. Přeučil 28.06.2007
PMI Vizualizace trojrozměrného modelu prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP Vizuální lokalizace mobilního robotu v prostředí L. Přeučil, R. Mázl 28.06.2007
DP,BP,PMI Fuzzy metody v bezkontaktním systému člověk-stroj 12.03.2007
BP Pokrocila diagnostika automobilovych systemu M. Pěchouček, D. Pavlíček 01.02.2007
BP Metody umělé inteligence v makroekonomii 26.01.2007
PMT Komunikační protokol dohledového systému Z. Kouba, P. Aubrecht 11.01.2007
BP,PMI Porovnání existujících multiagentních platforem M. Rollo, M. Pěchouček 10.01.2007
PMT Security plug-in for Mozilla Firefox/Thunderbird M. Rehák, M. Pěchouček 10.01.2007
BP Simulované žíhání J. Lažanský 04.01.2007
DP Kognitivní multikamerový systém pro telepresenci a virtuální realitu. T. Svoboda 03.01.2007
DP,BP,PMI Extrakce informací z lékařských textů M. Žáková, O. Štěpánková 30.10.2006
DP Hledání znalostí v reálných genetických datech O. Štěpánková 28.10.2006
DP Inkrementální výběr nejvhodnějších atributů pro strojové učení O. Štěpánková 28.10.2006
DP Paralelní a distribuované výpočty pro dobývání znalostí z dat O. Štěpánková 28.10.2006
DP ROC křivky ve strojovém učení O. Štěpánková 28.10.2006
DP Výběr atributů relevantních pro dané rozhodnutí O. Štěpánková 28.10.2006
DP,BP,PMI Algoritmus pro rozpoznání zavřeného oka v databázi snímků oka O. Štěpánková 19.10.2006
BP,PMI Databáze slov jako podpora pro psaní bez klávesnice O. Štěpánková 19.10.2006
BP,PMI Návrh a implementace hry vhodné pro ovládání očima O. Štěpánková 19.10.2006
BP,PMI Dáma - implementace inteligentního protihráče O. Štěpánková 17.10.2006
BP,PMI Zpřístupnění ovládání domácích spotřebičů osobám s omezenou pohyblivostí M. Fejtová 17.10.2006
DP Analýza aktivity jednotlivých neuronů v časové oblasti M. Fejtová 16.10.2006
DP Analýza časové souslednosti grafoelementů v kanálech EEG M. Fejtová 16.10.2006
DP Automatické hodnocení Evokovaných potenciálů z EEG M. Fejtová 16.10.2006
DP Automatické vyhledávání aktivity jednotlivých neuronů (Clustering) M. Fejtová 16.10.2006
DP,BP,PMI Knihovna vi komponent M. Fejtová 16.10.2006
DP Vlnková transformace EEG signálu M. Fejtová 16.10.2006
DP,BP,PMI Vytvoření programové podpory pro kompenzaci vývojové dyslexie M. Fejtová 16.10.2006
DP,BP,PMI Vytvoření programové podpory pro rehabilitaci očních svalů M. Fejtová 16.10.2006
DP Aplikace evolučních algoritmů pro optimalizační problémy J. Kubalík 18.09.2006
PMI Diverzitou řízený evoluční algoritmus J. Kubalík 18.09.2006
PMI Evoluční algoritmy pro dynamické optimalizace J. Kubalík 18.09.2006
PMI Evoluční algoritmy využívající koncept stárnutí J. Kubalík 18.09.2006
PMI Genetický algoritmus CHC J. Kubalík 18.09.2006
BP Heterogenní paralelní genetický algoritmus J. Kubalík 18.09.2006
BP Návrh řadicích sítí pomocí evolučních algoritmů J. Kubalík 18.09.2006
BP Počítání maximální rezidenční doby částic v peci J. Kubalík 18.09.2006
PMI Sekvenční genetické algoritmy J. Kubalík 18.09.2006
BP Sekvenční multipopulační genetický algoritmus J. Kubalík 18.09.2006
BP Směrovací problém pomocí evolučních algoritmů J. Kubalík 18.09.2006
PMI Senzorický nárazník pro mobilního robota L. Přeučil 11.09.2006
DP Multiagentní systém na PDA a platformách s omezenými zdroji M. Pěchouček, M. Rehák 30.06.2006
DP,BP,PMI Vizualizace sociálních struktur multi-agentních systémů M. Pěchouček, M. Rehák 30.06.2006
DP Ovlivnění simulace umělého života uživatelem za jejího běhu P. Nahodil 23.03.2006
DP Řízení agentů-animátů v doméně umělého života P. Nahodil 23.03.2006
PMI Webový editor databáze lékařských vyšetření K. Matoušek 24.02.2006
BP Čárový kód ve zdravotnictví J. Potůček, 09.12.2005
DP Čárový kód ve zdravotnictví 09.12.2005
BP Specializované medicínské moduly J. Potůček, 09.12.2005
DP Specializované medicínské moduly 09.12.2005
PMI Hopfieldova síť z pohledu simulací umělého života P. Nahodil 08.11.2005
BP Robotické simulátory L. Přeučil, K. Košnar 17.10.2005
DP Přehled zkoušek in-vitro diagnostických zdravotnických prostředků podle techn.norem P. Nahodil 07.10.2005
DP Přehled zkoušek neaktivních zdravotnic. prostředků podle tech.norem harmonizovaných k NV 336/2004 Sb P. Nahodil 07.10.2005
DP Inferenční stroj nad ontologií času s využitím databáze K. Matoušek 22.09.2005
BP Vizualizace ontologií v nastrojích Cipher Knowledge Framework K. Matoušek 22.09.2005
DP Adaptivní regulace elektrického přímotopu V. Chalupa 19.09.2005
DP Adaptivní regulace malé vytápěcí soustavy V. Chalupa 19.09.2005
DP Strojové učení v úloze vyhodnocování očních pohybů O. Štěpánková 19.09.2005
PMI Analýza polygonálních map L. Přeučil 12.09.2005
PMI Plánování cesty s cílem kompletního pokrytí plochy L. Přeučil 12.09.2005
BP Přesné stereoskopické párování­ J. Čech 12.09.2005
PMI Vzdálené řízení robotu pomocí internetového rozhraní L. Přeučil 12.09.2005
PMI FuTy – Furniture Tycoon J. Hodík, J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Integrace JADE agenta a J2EE aplikačního serveru J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Integrace JADE agenta a Web Services J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Multiagentní systém pro distribuovanou spolupráci J. Vokřínek 09.09.2005
BP Multiagentní systémy a Web Services J. Vokřínek 09.09.2005
DP Multiagentní systémy a Web Services J. Vokřínek 09.09.2005
BP Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
DP Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
PMI Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
PMI Simulace v prostředí multiagentních systémů J. Vokřínek 09.09.2005
BP Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí J. Vokřínek 09.09.2005
DP Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Spolupráce agentů v distribuovaném prostředí J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Spolupráce autonomních kooperujících agentů pro řešení krizových situací J. Vokřínek, M. Pěchouček 09.09.2005
DP TAC SCM – sdílení informace M. Pěchouček, J. Hodík 09.09.2005
PMI Trading Agent Competition – Supply Chain Management J. Hodík, M. Pěchouček 09.09.2005
PMI Určování polohy robotu odometrií L. Přeučil 09.09.2005
PMI Virtuální organizace J. Hodík, J. Vokřínek 09.09.2005
PMI Možnosti využití Bluetooth komunikace pro tréninkové přípravky systému I4Control® O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
PMI Návrh struktury informačního systému pro praktické lékaře O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
PMI Oscilometrický tonometr s USB a GSM modulem O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
PMI SW pro vyhodnocení oscilometrických pulsací krevního tlaku O. Štěpánková, V. Fabián 02.09.2005
BP Distribuované prohledávání stavového prostoru pomocí multiagentních systémů M. Pěchouček 30.08.2005
BP Řízení provozu vozidel na dálnici pomocí multiagentních systémů M. Pěchouček 30.08.2005
BP Soubor příkladů ze zpracování lékařských dat L. Lhotská 01.07.2005
DP,BP,PMI Agenti a Grid M. Pěchouček, M. Rehák 10.05.2005
DP Efektivní plánování týmové akce v prostředí RobocupRescue M. Pěchouček, P. Benda 10.05.2005
PMI Peer-to-Peer sítě jako prostředí pro multiagentní systém M. Rehák, M. Pěchouček 10.05.2005
PMI Plánování záchranných akcí P. Benda, M. Pěchouček 10.05.2005
DP Generování 3D animovaných scén a jejich snímání několika kamerami současně T. Svoboda 06.05.2005
DP Kooperativní strategie pro pokrytí plochy L. Přeučil 06.05.2005
PMI Robotické simulátory L. Přeučil, K. Košnar 06.05.2005
PMI Podobnostní statistiky pro stereoskopické párování J. Čech 04.05.2005
DP Využití sociálních znalostí v multiagentních systémech V. Mařík 14.09.2004
DP Aplikace technik znalostního managementu v systému pro správu publikací Z. Kouba, J. Uhlíř 10.09.2004
DP Správa dokumentů s využitím metod managementu znalostí Z. Kouba 10.09.2004
DP Tvorba anotací pro sémantický web Z. Kouba 10.09.2004
BP Tvorba sémantických anotací dokumentů Z. Kouba 10.09.2004
PMI Zpracování sémantických anotací dokumentů Z. Kouba 10.09.2004
DP Detekce a analýza pohybu v obraze M. Urban 09.09.2004
This page was generated via Copy Link

Vyberte:       Řadit dle:
 
BP Matěj Niederle: Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných (PDF) Macaš Martin 2020 OI ICS
DP Lenka Svobodová: Nestabilita efektivní konektivity uvnitř epileptogenní sítě (PDF) Janča Radek 2020 BMII BI
BP Olga Kholkovskaia: Škálovatelný algoritmus pro offline ridesharing (PDF) Fiedler David 2020 OI ICS
DP Lukáš Hajdúšek: Vývoj robotické buňky pro manipulaci a obrábění plastových rour (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
DP Jan Čermák: Manipulace za použití poddajného robotu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
BP Ashwin Suresh Nedungadi: Návrh elektromagnetického uchytovače pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Saska Martin 2020
BP Tomáš Staruch: Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou (PDF) Saska Martin 2020 KyR
DP Tomáš Novák: Učení optického toku bez učitele (PDF) Matas Jiří 2020 OI CV
DP Martina Tichá: Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu (PDF) Čermák Jiří 2020 OI CV
BP Matěj Niederle: Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
BP Martin Čižmár: Výukový VHDL modul pro TRDB_D5M kameru (PDF) Šusta Richard 2019 OI ICS
DP Jakub Nejedlý: Externí mód pro Simulink na platformě RPP (PDF) Sojka Michal 2019 KyR R
DP Mykhaylo Zelenskyy: Hluboké neuronové sítě ve vestavěných systémech (PDF) Hrubý Lukáš 2019 KyR R
DP Jakub Cmíral: Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření (PDF) Krsek Pavel 2019 KyR R
DP David Nováček: Určování polohy mobilního robotu na základě informací z různých senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
DP Daniel Klöser: Hierarchické prediktivní řízení pro dynamické rozdělení výkonu hybridních vozidel s palivovými články (PDF) von Platen Philip 2019 KyR R
DP Petr Kočiš: Algoritmus na detekci cév a určování rychlostního profilu erytrocytů pro analýzu mikrocirkulace (PDF) Kybic Jan 2019 BMII BMI
DP Miroslav Domankuš: Analýza spánkových vzorů uživatelů aplikace Sleep as Android (PDF) Anýž Jiří 2019 BMII BMI
DP Jan Trejbal: Distribuovaný senzor polohy založený na matici světelných senzorů (PDF) Zemánek Jiří 2019 KyR R
DP Vít Cibulka: Řídicí systém dynamiky vozu založený na MPC algoritmech (PDF) Haniš Tomáš 2019 KyR R
BP Maksym Shcherban: Efektivní sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Michel Jabali: Rozpoznávání gest člověka pro ovládání robotu (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
BP Filip Tefr: Detekce pohybujících se objektů v obraze z pohyblivé kamery (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
BP Lukáš Fanta: Rozplňování radiofarmak robotem (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
BP Jiří Štěpanovský: Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Pavel Janata: Transfer learning pro klasifikaci textu (PDF) Čermák Jiří 2019 OI ICS
BP Tomáš Kestřánek: IoT technologie pro automatizaci domácnosti (PDF) Vítek Stanislav 2019 KyR R
BP Lukáš Rustler: Kalibrace robotické kůže Nao robota pomocí “sebedotykových” konfigurací (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Lukáš Majer: Lokalizace SLAM pro stereokameru (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
BP Daria Lebedeva: Zjednodušení silničního grafu pro výpočet nejlevnějších toků (PDF) Schaefer Martin 2019 OI ICS
BP Marek Jalůvka: Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Maksym Ivashechkin: USAC++ (PDF) Matas Jiří 2019 OI ICS
BP Jakub Rozlivek: Automatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezení (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Michal Matija: Využití stromových operací při návrhu pravidel v adaptivních strukturách (PDF) Šebek Jiří 2019 OI ICS
BP Jonáš Kulhánek: Vizuální navigace s použitím hlubokého posilovaného učení (PDF) Derner Erik 2019 OI ICS
BP Barbora Dědková: Použití Conditional Adversarial Networks pro kolorování a stylizaci skic (PDF) Tolias Georgios 2019 OI ICS
BP Petr Hrubý: Trojdimenzionální rekonstrukce dvou pohybujících se těles (PDF) Pajdla Tomáš 2019 OI ICS
BP Jaroslav Šafář: Aproximace konvexních funkcí v algoritmech pro řešení stochastických her (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
BP Hana Mertanová: Shlukování RNA-seq reads podle genové exprese (PDF) Ryšavý Petr 2019 OI ICS
BP Kateřina Brejchová: Heuristiky pro periodické rozvrhování (PDF) Vlk Marek 2019 OI ICS
BP Václav Voráček: Teorie grafů a kvantové struktury (PDF) Navara Mirko 2019 OI ICS
BP Erik Vaknin: Generování strategií pro řešení částečně pozorovatelných stochastických her (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
BP Matouš Dzivjak: Odhad parkovací kapacity ve městech s použitím leteckých snímků (PDF) Fiedler David 2019 OI ICS
DP Antonín Vobecký: Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí (PDF) Škoviera Radoslav 2019 OI CV
DP Martin Španěl: Pravděpodobnostní model pro rozpoznání druhu využití krajiny v časových sekvencích satelitních snímků (PDF) Flach Boris 2019 OI CV
DP Denys Rozumnyi: Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání (PDF) Matas Jiří 2019 OI CV
BP Maksym Polovnikov: Webová aplikace pro převod textového formuláře do hlasové podoby (PDF) Chudáček Václav 2019 OI ICS
BP David Valouch: Predikování Blizzard skóre ve StarCraft II (PDF) Svatoš Martin 2019 OI ICS
BP Jiří Zacha: Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat (PDF) Vacek Patrik 2019 KyR
BP Jan Mádle: Systém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostor (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
BP Jan Gärtner: Rozpoznávání vizuálního vzoru pro automatické přistávání robotické helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
BP Daniel Smrčka: Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí (PDF) Báča Tomáš 2019 KyR
BP Adéla Šterberová: Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2019 KyR
BP Diem Huong Nguyen: Analýza aktivit z tenzometrických dat chytrého lůžka (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
BP Martin Jahn: Efektivní detekce vzorů pro vizuálně naváděné přistávání bezpilotního stroje (PDF) Zajačík Michal 2019 OI ICS
BP Šimon Pavlín: Odhad změny vlastností obrazu v závislosti na světelných podmínkách (PDF) Jašek Otakar 2019 KyR
BP Josef Čech: Rozpoznávání účastníků silničního provozu v bodových množinách z LiDARů (PDF) Šára Radim 2019 KyR
DP Marek Ján: Dotykový ovládací panel pro termovizní smartkameru (PDF) Kovář Jan 2019 KyR R
BP Foret Vojtěch: Monte Carlo algoritmy pro hraní šachů s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2019 OI ICS
BP Horný Kamil: Systém pro tvorbu dynamických dotazníků (PDF) Burda Václav 2019 KyR R
DP Petrova Olga: Autonomní řízení a modelování rizik pomocí posilovaného učení (PDF) Macek Karel 2019 KyR R
BP Stěhule Dušan: Využití robota LEGO Mindstorms - návrh soutěžních úloh pro ROBOSOUTĚŽ (PDF) Hlinovský Martin 2019 KyR R
BP Machová Karolína: Moderní řízení pohonu pomocí Simatic PLC (PDF) Kozák Martin 2019 KyR R
BP Kurbanov Sergej: Uživatelské rozhraní grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
BP Ulitina Svetlana: Analýza spánkových EOG signálů (PDF) Gerla Václav 2019 OI ICS
BP Švec Kamil: Modelování vlivu demografie na politické preference (PDF) Čertický Michal 2019 OI ICS
BP Hořovský Tomáš: Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
DP Náhlík Michal: Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu (PDF) Bakštein Eduard 2019 BMII BI
BP Nováček Vojtěch: Konvoj na bázi kamery (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2018 KyR R
DP Paštyka Jan: Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
DP Jílek Martin: Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
DP Jankovec Tom: Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2018 KyR R
DP Vrba Matouš: Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
DP Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2018 KyR R
DP Chmel Jakub: Optimalizace spotřeby robotických buněk s jedním robotem a m stroji (PDF) Šůcha Přemysl 2018 KyR R
DP Pivoňka Tomáš: Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu (PDF) Přeučil Libor 2018 KyR R
DP Brich Tomáš: Sémantická podobnost vět pro úlohu rozpoznání úmyslu (PDF) Spilka Jiří 2018 KyR R
DP Prágr Miloš: Klasifikace terénu a ohodnocení prostupnosti s využitím exteroceptivních dat (PDF) Faigl Jan 2018 OI CV
DP Fiala Dominik: Detekce změn v okolí vozidla pomocí 3D dat a agregované 3D mapy (PDF) Matoušek Martin 2018 OI CV
DP Špetlík Radim: Robustní vizuální odhadování tepu (PDF) Čech Jan 2018 OI CV
DP Jašek Otakar: Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI CV
DP Hryzák Ondřej: Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo (PDF) Novák Daniel 2018 BMII BI
BP Trmal Jakub: Multi-agentní plánovač a mobilní služba pro ad-hoc přepravu balíků (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Marek Jakub: Úloha pokrývání oblastí vzdušnými robotickými prostředky (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
BP Ta Van Duy: Vyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogu (PDF) Pichl Jan 2018 OI ICS
BP Kubelka Petr: Optimalizace sémantického dvojshlukování (PDF) Kléma Jiří 2018 OI ICS
BP Bareš Vladimír: Bezkontaktní měřič proudu s fluxgate senzory (PDF) Mlejnek Pavel 2018 KyR R
BP Rybecký Tomáš: Plánování pro tým kooperujících mobilních robotů (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
BP Hoftych Dominik: Simulace pracoviště operátora bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
BP Pánek Vojtěch: Import mapy z výkresu pro mobilního robota (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Kollarčík Adam: Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu (PDF) Gurtner Martin 2018 KyR R
BP Bergmann Petr: Zvýšení efektivity doménově nezávislého plánování pomocí integrace solverů pro Euklidovské podproblémy (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Shmatova Victoria: Nové domény a problémy pro multi-agentní plánování s privátní znalostí (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Souček Marek: Alokace úloh týmu heterogenních bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
BP Halodová Lucie: Údržba map pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů (PDF) Krajník Tomáš 2018 KyR R
BP Kubík Jiří: Detekce došlapu šestinohého kráčejícího robotu (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
BP Hollmannová Dita: Simulace realistických lokálních 3D map z geometrického modelu (PDF) Svoboda Tomáš 2018 OI ICS
BP Ebel Matyáš: Klasifikace typu fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG (PDF) Janča Radek 2018 KyR R
BP Senčuk Kristian: Simulátor jednobuněčného mikroorganizmu (PDF) Dvorožňák Marek 2018 OI ICS
BP Pritzl Václav: Lokalizace zdrojů vysílání formací helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Božović Predrag: Detekce relapsů schizofrenie v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2018 OI ICS
BP Kudryakova Maria: Detekce artefaktů v multikanálovém spánkovém PSG (PDF) Saifutdinova Elizaveta 2018 KyR R
BP Číhala Valentýn: Čištění obuvi robotem (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Velemínský Adam: Výuková aplikace s rozšířenou realitou ve vnitřním prostředí (PDF) Malý Ivo 2018 KyR R
BP Hrůša David: Interaktivní eroze (PDF) Beneš Bedřich 2018 OI ICS
BP Tishin Nikita: Aplikace hlubokého učení v rozpoznávání obrazových dat mozku (PDF) Basterrech Sebastian 2018 OI ICS
BP Hodný Jiří: Obsluha rozhraní VGA a PS/2 pomocí FPGA na přípravku Spartan3E v jazyce VHDL (PDF) Lafata Pavel 2018 KyR R
BP Panušková Charlotte: Využití dat z chytrého nemocničního lůžka (PDF) Macaš Martin 2018 OI ICS
BP Tulin Leonid: Průběžná kalibrace kamer na automobilu (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Tóth Jan: Model chování pro let řízený vizuálními pravidly (PDF) Volf Přemysl 2018 OI ICS
BP Poliak Petr: Detekce incidentů nad SIEM událostmi (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
BP Bauer Lukáš: Implementace algoritmu počítačového vidění pro onboard detekci bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Tiuzhina Ekaterina: Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými (PDF) Průša Daniel 2018 OI ICS
BP Šubrtová Adéla: Úlohy interpretace obličeje na obrázcích nízké kvality (PDF) Čech Jan 2018 OI ICS
BP Korotynskiy Viktor: Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Mandlík Šimon: Inference na grafu reprezentující počítačovou síť (PDF) Pevný Tomáš 2018 OI ICS
BP Němec Martin: Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na piano pro propagaci FEL (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
BP Malý Jakub: Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh a realizace robota "Ball-riding robot" pro propagační účely fakulty (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
BP Vonášek Josef: Detekce podvodů v platbách kreditní kartou (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
BP Preněk Ondřej: Intermodální plánování cest s využitím metaplánovacího přístupu (PDF) Jakob Michal 2018 OI ICS
BP Pilař Tadeáš: Měření a řízení MFC aktuátorů (PDF) Svoboda Filip 2018 KyR R
BP Kúdelka Jan: Ochrana kritických infrastruktur před napadením s využitím bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Čikelová Jana: Řešení problematiky kolizních situací mezi UAS a pilotovanými letouny (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Paleček Tomáš: Řízení vytápění budovy pomocí posilovaného učení s neuronovými sítěmi (PDF) Lisý Viliam 2018 OI ICS
BP Koryťák Martin: Odhad rychlosti na segmentech silniční sítě (PDF) Fiedler David 2018 OI ICS
BP Holčák Jan: Měřicí systém se vzdáleným přístupem (PDF) Fischer Jan 2018 OI ICS
BP Šírek Evžen: Experimentální analýza heuristik kritických cest (PDF) Fišer Daniel 2018 OI ICS
BP Horyna Jiří: Robotická manipulace z paluby bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
BP Velecký Tomáš: Kooperativní filmování pozemního pohybujícího se objektu skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Walter Viktor 2018 KyR R
BP Bahník Michal: Bezkolizní řízení pro robotickou helikoptéru (PDF) Chudoba Jan 2018 KyR R
BP Stěhule Dušan: Plánování a optimalizace odečtových tras s využitím geografických informací (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Starosta Radek: Distribuované algoritmy pro trénink rozhodovacích lesů v úloze klasifikace síťového provozu (PDF) Brabec Jan 2018 OI ICS
BP Roun Tomáš: Základní služby grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2018 OI ICS
DP Sivák Filip: Klasifikace obrázků produktů za použití hlubokých neuronových sítí (PDF) Reinštein Michal 2018 OI CV
DP Steidl Stanislav: Kalibrace soustavy kamer (PDF) Pajdla Tomáš 2018 OI CV
DP Vošmik Jiří: Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů (PDF) Sieger Tomáš 2018 BMII BI
DP Král Martin: Návrh řízení pro hybridní VTOL bezpilotní prostředek (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
DP Kunte Ondřej: Automatická optická inspekce plošných spojů (PDF) Škoviera Radoslav 2018 KyR R
DP Drozen Alan: Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
DP Šerých Jonáš: Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů (PDF) Matas Jiří 2018 OI CV
DP Füzesséry Eduard: Prototyp notifikačno-monitorovacího nositelného zařízení (PDF) Kutíková Anna 2018 BMII BI
BP Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2018 KyR R
BP Lukášová Tereza: Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách (PDF) Čmejla Roman 2018 KyR R
DP Trutman Pavel: Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Hnídek Tomáš: Simulace pohybu a řízení letadel v oblasti letiště (PDF) Šišlák David 2017 OI ICS
BP Kozák Viktor: Metody lokálního plánování pro mobilní robot (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Pech Jiří: Vliv očekávání poroty na výsledek Turingova testu (PDF) Warwick Kevin 2017 KyR R
Kaiser Tomáš: Hodnocení záznamů Holterovského EKG u pacientů se srdeční amyloidózou (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BMI
BP Azayev Teymur: Detekce objektů v satelitních snímcích vysokého rozlišení (PDF) Reinštein Michal 2017 KyR R
Farkašová Barbora: Monitorování denní aktivity pomocí zařízení s akcelerometry (PDF) Doležal Jaromír 2017 BMII BMI
Plaček Martin: Systém vizuomotorické koordinace humanoidního robota Bioloid (PDF) Vavrečka Michal 2017 BMII BI
BP Bláha Richard: Systém pro personální lokalizaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Pučejdl Krištof: Distribuované řízení pole světelných zdrojů (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Spurný Vojtěch: Komplexní manévry heterogenních formací pozemních a vzdušných robotů (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Jícha Pavel: Prediktivní řízení a plánování umožňující komplexní manévry formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Petras Jan: Návrh a realizace zařízení pro multikanálové měření biologických signálů (PDF) Křemen Václav 2017 BMII BMI
Šarbortová Hana: Počítání individuálních osob v částečně zaplněné scéně (PDF) Líbal Vít 2017 OI CV
Březinová Barbora: Vyhodnocení využitelnosti protokolu PROFINET v oblasti medicínské techniky (PDF) Zatloukal Michal 2017 BMII BMI
Pruner Václav: Automatická tvorba her typu puzzle na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
Odstrčilík Tadeáš: Analýza a zpracování EKG (PDF) Kužílek Jakub 2017 BMII BMI
Šmrha Michal: 3D atlas kostí (PDF) Burša Miroslav 2017 BMII BI
Prouza Milan: Generování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech (PDF) Doležal Jaromír 2017 KyR R
Tejc Marek: Využití principu KLT pro sledování cíle kamerovou hlavicí (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Stuchlík Petr: Záznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramu (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BI
Jeřábek Jan: Online rozpoznávání obličeje v radiometrické sekvenci z termokamery (PDF) Kovář Jan 2017 KyR R
Čížek Petr: Vestavný modul pro zpracování obrazu (PDF) Krajník Tomáš 2017 KyR R
Holý Tomáš: Ověření metodiky multivariantního zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií (PDF) Ježdík Petr 2017 BMII BMI
Mareš Jakub: Bezpečné přejíždění překážek s neúplnými daty (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Bužková Lucie: Implementace a rozšíření algoritmu na virtuální hranovou konzistenci pro problém váženého programování s omezujícími podmínkami (PDF) Werner Tomáš 2017 OI CV
BP Brázdil Jiří: Měřicí přístroj kruhovitosti součástek (PDF) Tereň Ondrej 2017 KyR R
Palas Jiří: Automatizovaná analýza částic v mikroskopických snímcích (PDF) Jiřina Marcel 2017 OI CV
Pospíšil Martin: Automatické hledání chyb v prostředí Java  Svoboda Michal 2017 KyR R
Kovář Pavel: Uživatelské rozhraní pro pracovníka montážní linky (PDF) Vrba Pavel 2017 KyR R
BP Záhora Jiří: Experimentální platforma pro rychlé prototypování řídicích algoritmů pro stejnosměrný motor s permanentním magnetem (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Lejsek Tadeáš: Dvojruký robot vnímající a manipulující s měkkými předměty - případové studie (PDF) Hlaváč Václav 2017 KyR R
Novotný David: Detekce objektů z mnoha tříd (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
Nguyen Huu Chanh: Moderní metody analýzy akustické propustnosti vrstev (PDF) Holub Jan 2017 BMII BMI
Vakula Jan: Lokalizace klíčových bodů a párování v obtížných scénách pro vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
Chytráček Tomáš: Čtečka RFID (PDF) Zahradník Pavel 2017 KyR R
Vildman Jiří: Zařízení pro základní diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu (PDF) Novák Petr 2017 BMII BMI
DP Murgaš Matej: Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat (PDF) Gerla Václav 2017 BMII BMI
Polic Michal: Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Lochmann Jan: Prostorová lokalizace nemocničních lůžek (PDF) Lhotská Lenka 2017 BMII BMI
Nejedlá Lenka: Analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
Fabián Jan: Měření výšky postavy z dohledových kamer (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
BP Kubeša David: Algoritmy pro vyhýbání se kolizím silničních vozidel (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Filip Jan: Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
BP Fiedler Jiří: Synchronizované řízení skupiny helikoptér využívající přímou komunikaci (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Zamouřil Jakub: Automatická detekce akčních potenciálů neuronů z mikroelektrodových signálů (PDF) Wild Jiří 2017 KyR R
BP Bukovský Petr: Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
BP Kasimov Yury: Automatický obchodní systém s fuzzy strategií (PDF) Sova Jan 2017 KyR R
BP Drápela Jakub: Měření barevných broušených kamenů (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Král Martin: Využití výsledků projektů realizovaných přes portál Spolupráce s průmyslem (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
DP Příhoda Václav: Analýza anotací epileptických záchvatů (PDF) Vysloužilová Lenka 2017 BMII BMI
Mramornov Andrey Stanislavovich: Snímání pohybu obličeje založené na analýze napětí svalů (PDF) Berka Roman 2017 OI CV
Krupka Tomáš: Snímání pohybu pomocí Gaussovských směsí (PDF) Sýkora Daniel 2017 OI CV
Šalanský Vojtěch: Kontaktní průzkum terénu pro mobilního robota (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Kopenec Jiří: Virtuální realita pro Android  Štěpán Petr 2017 KyR R
Vondráčková Lenka: Funkční MRI hyperkapnických dat (PDF) Petr Jan 2017 BMII BI
Zedník Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů z RGB-D snímků (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
Juklová Alena: Zpracování videookulografických dat se zaměřením na detekci dyslexie (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Tesař Štěpán: Obecná architektura pro vývoj multiplatformních výukových aplikací medicínských oborů (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
Krupka Matěj: Návrh a realizace vylehčené protézy horní končetiny s dislokovanou pohonnou jednotkou (PDF) Rubeš Pavel 2017 BMII BMI
Kalecký Karel: Závislost čerpací funkce srdce na tlakových a tokových poměrech v arteriálním stromě (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
BP Trutman Pavel: Generátor řešení minimálních problémů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 KyR R
DP Cvrček Vojtěch: Paralelizace generátoru minimálních solverů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Heřt Daniel: Vzájemně stabilizované autonomní helikoptéry vedené dynamickým virtuálním leaderem (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Jarolímek Martin: Teleoperace mobilního robotu (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
DP Trandová Eva: Objektivizovaný systém na podporu rozhodování při udělování bytů pro sociálně slabé a zdravotně handicapované (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
Chroustovský Daniel: Edukační aplikace pro pacienty trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
DP Rabochová Michaela: Experimentální stanovení parametrů neutronového svazku pro použití na pracovišti neutronové záchytové terapie (PDF) Vinš Miroslav 2017 BMII BMI
Vlasatý Jan: Návrh inzulíno-glykemického výukového modulu (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
Pytela Jiří: Zachování identity objektů při jejich dlouhodobém sledování ve videu (PDF) Šmíd Matěj 2017 KyR R
BP Rubeš Lukáš: Implementace audio-knihovny pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
BP Petrlík Matěj: Plánování rozmístění roje helikoptér v úloze autonomního dohledu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
BP Dvořák Jakub: Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
BP Linka Jan: Android aplikace pro plánování cyklistických tras a cyklonavigaci (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
BP Klučka Martin: Uživatelské rozhraní a automatická detekce poruch pro podporu experimentů s více helikoptérami (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Václavek Jonáš: Webový front-end aplikace pro analýzu studentských dat (PDF) Kužílek Jakub 2017 OI ICS
BP Kunte Ondřej: Inteligentní heliport pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Ecorchard Gael Pierre Marie 2017 KyR R
BP Hrubý Jaroslav: Implementace audio-přehrávače pro zrakově postižené uživatele  Novák Daniel 2017 KyR
BP Talíř Vojtěch: Identifikace modelů fyzikálních procesů v silničních tunelech (PDF) Šulc Jan 2017 KyR R
BP Kovář Petr: Implementace fúzního obrazu z termokamery pro systém UAV  Sova Jan 2017 KyR R
BP Muzika Martin: Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku  Čermák Jiří 2017 OI ICS
BP Konrád Jakub: Analýza škálování v distribuovaném řízení (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
BP Borovec Ondřej: Kooperativní formace na dálnici (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Vošmik Jiří: Klasifikace dlouhodobých EEG záznamů (PDF) Gerla Václav 2017 KyR R
BP Doležal Matěj: Dáma s umělou inteligencí (PDF) Štěpánková Olga 2017 OI ICS
BP Steidl Stanislav: Automatická tvorba omalovánek na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI ICS
BP Amrich Jonáš: Automatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahem (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
BP Niedoba Lukáš: Generování hladkých trajektorií ve 2D (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Kryška Marek: Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Hořeňovský Martin: Využití symbolické exekuce pro testování real-time, bezpečnostně kritického softwaru (PDF) Sojka Michal 2017 OI ICS
BP Mrňa Jan: Algoritmus pro numerickou integraci Kuzněcovovy rovnice na GPU (PDF) Červenka Milan 2017 KyR R
BP Musil Jan: TimeToGo - Mobilní aplikace pro navigaci a organizaci času (PDF) Míkovec Zdeněk 2017 OI ICS
BP Šerých Jonáš: Efektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencí (PDF) Chum Ondřej 2017 OI ICS
BP Grimová Nela: Kongruence na konečných automatech (PDF) Demlová Marie 2017 OI ICS
BP Dubovic Jakub: Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
BP Krys Jan: Strategie průzkumu neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Faigl Jan 2017 KyR R
BP Hobza Martin: Vyhlazování trajektorií vzájemně kooperujících bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Uhlíř Adam: Řízení inteligentní instalace budov pomocí gest (PDF) Doležal Jaromír 2017 OI ICS
BP Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2017 OI ICS
BP Riss Štěpán: Aplikace pro vyhodnocování experimentu prováděného v aerodynamickém tunelu (PDF) Strnad Pavel 2017 KyR R
BP Ondráčková Lada: Optimalizace inspekčních procesů klinických testů (PDF) Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
BP Chmel Jakub: Integrace síťové (IP) pan-tilt-zoom (PTZ) kamery na terénní záchranářský robot (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
BP Dubeň Alexander: Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
BP Futschik David: Učení se strategií ve stochastických hrách s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Klímová Kateřina: Extenze problému plánování dopravních tras  Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
BP Krček Jan: Odhad pohlaví a věku z videa lidské tváře (PDF) Franc Vojtěch 2017 OI ICS
BP Jandová Kateřina: Inteligentní algoritmy pro inspekci benzínových stanic (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Marek Petr: Algoritmy pro optimální exploraci a exploitaci v dynamických prostředí (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Vavřinec Matěj: Prioritizované plánování pro kooperativní vozidla (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Münch Martin: Použití iterativního double-oracle algoritmu pro řešení zjednodušené varianty pokru (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Janů Vojtěch: Řízení pohybu humanoidního robota (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Balák Zdeněk: Otevření portálu Spolupráce s průmyslem pro více univerzit (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
Richter Jiří: Systém pro podporu výběru vhodné kompenzační pomůcky  Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Davidíková Šárka: Analýza variability srdeční frekvence plodu ve spektrální oblasti (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
Pinc Michal: Modelování průtoku krve a krevní disperze ve vaskulárním řečišti v závislosti na charakteru proudění (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
Vondráková Michaela: Klasifikace EEG artefaktů založená na analýze nezávislých komponent pomocí metod strojového učení  Vavrečka Michal 2017 KyR R
BP Rindt Jan: Program pro kontrolu zranitelnosti bezdrátových sítí  Troller Pavel 2017 KyR R
BP Jenčík Dušan: Kategorizace uživatelů na základě historie stahovaných webových dokumentů (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
BP Vašek Jakub: Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu (PDF) Čáp Michal 2017 OI ICS
BP Jirásek Ondřej: Systém měření času dynamických disciplín soutěže Formula Student  Sobotka Jan 2017 KyR R
BP Briedoň Marián: Konvergence UCT ve hrách s nedokonalou informací (PDF) Lisý Viliam 2017 OI ICS
BP Kuchař Pavel: Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
BP Slunečko Daniel: Využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
BP Bednárová Naďa: Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujích se map (PDF) Hoffmann Matěj 2017 OI ICS
BP Rindt Eduard: Stackelbergovo equilibrium v normálních hrách se sekvenčními strategiemi (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Trejbal Jan: Lokalizace osob v budově s využitím bezdrátové technologie (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
BP Dendis Martin: Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků (PDF) Klíma Martin 2017 OI ICS
BP Sushkov Roman: Samoorganizující se struktury pro problém obchodního cestujícího v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Kunc Vladimír: Zvyšování rozmanitosti slabých klasifikátorů ve složených klasifikátorech pomocí příznakových grafů (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
BP Kejvalová Jana: Návrh seriózní hry pro edukaci dětí trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 OI ICS
BP Kvasnica Jakub: Monitorovací nástroj pro sociální síť (PDF) Sporka Adam 2017 OI ICS
DP Chhajer Raunak: Vývoj SCADA konceptu montážního procesu pro firmu Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing (pilotní projekt) (PDF) Němec Přemysl 2017 KyR R
BP Dvořák Filip: Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu (PDF) Šára Radim 2017 KyR R
BP Kožnarová Zuzana: Aplikace hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci rukopisů (PDF) Christlein Vincent 2017 KyR R
BP Dolejš Jiří: Počítání škůdců v obraze (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Koranga Deepak: Systém pro monitorování stavu zařízení založený na Internetu věcí (PDF) Šmíd Radislav 2017 KyR R
DP Krček Jan: Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
DP Kozák Viktor: Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Rozumnyi Denys: Sledování, učení a detekce objektů různých rychlostí (PDF) Matas Jiří 2017 OI ICS
BP Kozák Jan: Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice (PDF) Petrík Milan 2017 OI ICS
DP Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
DP Hauser Jan: Distribuované prediktivní řízení budov (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
DP Třešňák Adam: Silová působení na robota při obrábění (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Neoral Michal: Použití Object Scene Flow ve video sekvencích (PDF) Šochman Jan 2017 OI CV
DP Riss Štěpán: Vývoj hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
BP Hejl Lukáš: Šachové algoritmy využívající hluboké neuronové sítě (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
DP Sixta Tomáš: Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla (PDF) Matoušek Martin 2017 OI CV
DP Sushkov Roman: Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Rybkin Oleh: Robustní výpočet ohniskových vzdáleností (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI ICS
BP Hourová Michaela: Návrh a vývoj metod hodnocení pohybové aktivity (PDF) Kutílek Patrik 2017 KyR R
BP Rezková Karolína: Rozšiřování knihovny pro grafové algoritmy (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2017 OI ICS
BP Pavlíček David: Škálovatelná reprezentace neuronových sítí (PDF) Buk Zdeněk 2017 OI ICS
BP Petráček Pavel: Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Zlámal Vít: Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI ICS
BP Janota Marek: Modelování magnetického pole snímače otáček metodou konečných prvků (PDF) Platil Antonín 2017 KyR R
BP Studený Jan: Strojové učení relevantního uvažování s neuro-logickým programováním (PDF) Šourek Gustav 2017 OI ICS
BP Nguyen Hoang Long: Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí (PDF) Pichl Jan 2017 OI ICS
BP Kuglerová Kateřina: Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Stračinský Michal: Využití robota LEGO Mindstorms - návrh speciálních úloh (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
BP Šmolík Daniel: Analýza chování Malware v síti pomocí grafu (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
BP Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Milec David: Identifikace cyklistických segmentů v GPS trajektoriích (PDF) Žilecký Pavol 2017 OI ICS
BP Černý Lukáš: Rijkeho trubice - Experimentální zařízení pro modelování a řízení v termoakustice (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
BP Cicvárek Jan: Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Larionov Vladyslav: Inteligentní lůžko (PDF) Lhotská Lenka 2017 KyR R
BP Štibinger Petr: Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Kiselev Maksim: Čtení čárových kódů kamerou (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Šilhavý Prokop: Učení v zobecněných normálních hrách se sekvenčními strategiemi (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Haluza Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
DP Hadáček Jan: Využití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postižené (PDF) Novák Daniel 2017 OI CV
DP Coiffier Anne-Laure: Analýza a návrh výrobních operací (PDF) Burget Pavel 2017 KyR R
BP Stoudek Pavel: Návrh a realizace řídící jednotky ECU-Front (PDF) Sobotka Jan 2017 KyR R
BP Lukáš Ondřej: Identifikace škodlivých hostitelů s využitím dílčích detekcí (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
DP Grimová Nela: Vliv nevyváženosti tříd na aktivní učení klasifikátoru spánkového EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
BP Mansurov Maxat: Peer-to-peer zálohovací systém založený na BitTorrent protokolu (PDF) Uller Miroslav 2017 OI ICS
DP Rubeš Lukáš: Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
BP Vobecký Antonín: Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí (PDF) Škovierová Júlia 2017 KyR R
BP Chirtsov Andrey: Magnetický senzor polohy (PDF) Ripka Pavel 2017 KyR R
BP Šibrava David: Otevřená instrumentační platforma pro měřicí a testovací systémy (PDF) Vedral Josef 2017 KyR R
BP Muzika Martin: Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku (PDF) Čermák Jiří 2017 OI ICS
BP Havlíček Jakub: Automatizovaně řízená firma pro sledování vozidel (PDF) Starý Oldřich 2017 KyR R
BP Zelenskyy Mykhaylo: Následování člověka mobilním robotem (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Pogran Jakub: Decentralizovaná lokalizace aktivních RFID čipů skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Kopecký David: Automatický vzduchový hokej (Air Hockey) (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
BP Nejedlý Jakub: SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Woller David: Automatický návrh trajektorie robotu v robotické buňce (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Ulitin Valerii: Minimalizace diskrétní energie s globálními omezeními (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
BP Brandštýl František: Sledování člověka robotem (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Charvát Jan: Detekce radioaktivních oblastí (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Hanák Miroslav: Pokročilé programovací metody PLC (PDF) Kadera Petr 2017 KyR R
BP Střasák František: Detekce Malware v HTTPS komunikaci (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
DP Zoulová Lenka: Predikce epileptických záchvatů z nitrolebečního EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
BP Beránek Matěj: Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
DP Kufnerová Alena: Experimentální systém pro práci s EMG (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
BP Novotný Martin: Robustní postupy řízení formací robotů (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Krátký Vít: Prediktivní řízení a stabilizace formace helikoptér pro filmování v šeru (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Urbanovská Michaela: Návrh metodiky testu srozumitelnosti řeči obdobné ITU-T P.807 s paralelní zátěží s využitím virtuální reality (PDF) Holub Jan 2017 OI ICS
DP Durčák Jindřich: Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 BMII BI
DP Novák Libor: Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
BP Novák Tomáš: Lokalizace bezpilotní helikoptéry analýzou optického toku v obraze (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Nováček David: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Galajda Roman: Klíčování na barevné pozadí pomocí GPU (PDF) Berka Roman 2017 OI ICS
BP Zídek Jan: Návrh a tvorba nástroje pro hodnocení kvality procesních modelů (PDF) Hronza Radek 2017 OI ICS
DP Bartoš Matěj: Detekce mraků v satelitních obrazech (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Cmíral Jakub: Konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Žákovec Martin: Vizuální navigace mobilních robotů ve formaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Čermák Jan: Robotická manipulace objektem (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Koktan Jiří: Mapování terénu pozemním robotem (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Kala Tomáš: Detekce událostí z textových dat (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
BP Lustig Matyáš: Modelování raketového nosiče ve vzletové fázi (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
DP Bartošová Eva: Detekce a analýza částic v mikroskopických snímcích (PDF) Jiřina Marcel 2017 BMII BI
DP Janků Tomáš: Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému (PDF) Novotná Iva 2017 KyR R
DP Marek Michal: Sledování pohyblivých objektů v obraze z helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Majer Filip: Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
BP Charvát Jan: Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Čajka Vladimír: Model města pro simulátor auta (PDF) Sedláček David 2017 OI ICS
BP Fišer Tomáš: Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily (PDF) Jakob Michal 2017 OI ICS
BP Najman Michal: Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí (PDF) Kannala Juho 2017 KyR R
DP Burian Martin: Taktilní průzkum terénu robotickou rukou (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI CV
DP Housková Alisa: Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2017 BMII BI
DP Brabec Jan: Modely rozhodovacích lesů a jejich využití v úloze neúplně anotovaných dat (PDF) Machlica Lukáš 2017 OI CV
DP Valtr Jiří: Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
DP Naiser Filip: Sledování, učení se a rozpoznávání objektů ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
DP Machek Petr: Implementace modelu acidobazické rovnováhy pro interaktivní simulátor (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BMI
DP Šimánek Tomy: Přenosná oční kamera (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
DP Heinrich Adam: Odometrický senzor na principu optical flow založený na počítači Raspberry Pi (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2017 OI CV
DP Bulušek Jan: Trajektorie pro pokrývání nekonvexních polygonů pomocí UAV za účelem tvorby ortofotomap (PDF) Rollo Milan 2017 KyR R
DP Husák Petr: Detekce emotivních výrazů v obličeji (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
DP Pecha Petr: Analýza a podpora zpracování obrazů kořenového systému rostlin (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Sushkova Dina: Vizuální detekce cesty pro navigaci mobilního robotu (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
DP Tošner David: Univerzální optická segmentace a záznam dat z pacientského monitoru (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
DP Němý Milan: Mapování změn lidského mozku u neurodegenerativních onemocnění (PDF) Vysloužilová Lenka 2016 BMII BMI
DP Cháberová Jana: Analýza spánkových polysomnografických dat pokročilými algoritmy zpracování signálu (PDF) Mládek Arnošt 2016 BMII BMI
BP Ermokhina Angelina: Experimenty s ultralehkou membránou v blízkém akustickém poli (PDF) Brothánek Marek 2016 KyR R
BP Bouček Jan: Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry v prostředí s překážkami (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Brich Tomáš: Plánování pohybu roje bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Vrba Matouš: Aktivní vyhledávání RFID čipů skupinou vzájemně lokalizovaných helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Chloupek Martin: Plánování trajektorie bezpilotního prostředku pro inspekci 3D objektů (PDF) Rollo Milan 2016 KyR R
BP Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Vobr David: Simulační model rezidenčního plynového kotle (PDF) Dostál Jiří 2016 KyR R
BP Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Gavenčiak Karel: Učení a predikce Metasploit exploit ranku z dostupných dat zranitelností (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
BP Novotný Lukáš: Detekce rychle se pohybujících objektů (PDF) Matas Jiří 2016 OI ICS
BP Račinský Matěj: Aplikace algoritmu RRT-path v úloze autonomního dohledu skupinou helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Jakab Tomáš: Geometrie a tranformace v hlubokých konvolučních neuronových sítích (PDF) Vedaldi Andrea 2016 OI ICS
BP Nepivoda Tomáš: Periferní modul pro řízení stejnosměrných motorů pro platformu Zynq (PDF) Píša Pavel 2016 KyR R
BP Petr Matěj: Skryté proměnné v matematických modelech kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
BP Bakeyev Ruslan: Vývoj integračního adaptéru pro IBM RTC a Blueworks Live (PDF) Samek Martin 2016 KyR R
DP Caro Néstor: Klasifikace gest založená na elektromyografii (PDF) Pošík Petr 2016 KyR R
DP Lukeš Jakub: Plánování bezkolizní trajektorie pro mnoho robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
BP Moravová Alena: Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze (PDF) Šochman Jan 2016 OI ICS
DP Erlebach Jonáš: Automatická detekce pupily v obraze (PDF) Doležal Jaromír 2016 KyR R
DP Masri Diar: Modelování terénu a plánování pohybu pro šestinohý kráčející robot (PDF) Faigl Jan 2016 KyR R
DP Těžký Jiří: Aktivní detekce obětí s RGB-D-T senzorem (PDF) Zimmermann Karel 2016 KyR R
DP Brich Aleš: Analýza robustnosti moderních rozpoznávačů řeči na bázi TANDEM architektury (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
DP Šrajer Filip: Korespondence v obrazech pro dynamické scény (PDF) Pajdla Tomáš 2016 OI CV
DP Fiala Jiří: Multilingvální rozpoznávač telefonní řeči na bázi DNN-HMM (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
BP Pivoňka Tomáš: Vizuální lokalizace pro experimentaci v mobilní robotice (PDF) Přeučil Libor 2016 KyR R
BP Pavlát Adam: Detektor fúzních neutronů (PDF) Cikhardt Jakub 2016 KyR R
BP Jašek Otakar: Detekce objektů pro verifikaci algoritmů autonomního systému (PDF) Svoboda Tomáš 2016 OI ICS
BP Žaitlík David: Optimální řízení akumulátorového úložiště v budově (PDF) Wolf Petr 2016 KyR R
BP Lamper Daniel: Plánování pohybu modulárních robotů s uvažováním poruch modulů (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
BP Matulík Martin: Sémantické parsování otázek (PDF) Baudiš Petr 2016 OI ICS
DP Soukupová Tereza: Detekce mrkání očí s využitím významných bodů na obličeji (PDF) Čech Jan 2016 OI CV
DP Lhotský Vojtěch: Integrovaný přístup k prohledávání neznámého prostředí týmem robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
DP Grosman Tomáš: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Parák Jakub 2016 BMII BI
BP Prágr Miloš: Škalovatelná navigace agentů v simulacích davů (PDF) Vokřínek Jiří 2016 OI ICS
BP Babayeva Elnaz: Algoritmus s kompromisem mezi kvalitou a časem běhu v útočném grafu pro bezpečnost sítě (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
BP Kapošváry Matěj: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Krýže Petr: Integrace audio knihovny (PDF) Novák Daniel 2016 KyR R
BP Benedikt Ondřej: Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
BP Jankovec Tom: Hledání cest v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
BP Česenek David: Mapování vnitřního prostředí autonomní helikoptérou (PDF) Chudoba Jan 2016 KyR R
BP Mánek Petr: Systém pro vizualizaci dat z hybridních aktivních pixelových detektorů umístěných uvnitř experimentu ATLAS (PDF) Pospíšil Stanislav 2016 OI ICS
BP Dlask Tomáš: Model chování ponorky pro Monte Carlo simulace (PDF) Hrstka Ondřej 2016 OI ICS
BP Šinkovec Petr: Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě (PDF) Drchal Jan 2016 OI ICS
Janků Tomáš: Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému (PDF) Novotná Iva 2016 KyR R
BP Brandtner Daniel: Koherentní rojové chování bezpilotních helikoptér s minimálními výpočetními a komunikačními nároky (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
DP Pěnička Robert: Plánování pohybu pro monitorování mořského dna autonomními ponorkami (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Zeman Michal: Aplikace pro vizualizaci a hodnocení videookulografických dat (PDF) Doležal Jaromír 2016 BMII BMI
BP Kryška Marek: Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2015 OI ICS
BP Vašek Jakub: Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu (PDF) Čáp Michal 2015 OI ICS
BP Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2015 OI ICS
BP Čajka Vladimír: Model města pro simulátor auta  Sedláček David 2015 OI ICS
BP Cicvárek Jan: Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper (PDF) Kopřiva Štěpán 2015 OI ICS
Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech (PDF) Doležal Jaromír 2015 KyR R
Bundil Lukáš: Výukový simulátor respirace a jejích patologií (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Znojilová Lucie: Metoda evaluace intersticiálního aplikátoru pro radiofrekvenční termoablaci nádorů jater (PDF) Vrba Jan 2014 BMII BMI
Štěrba Jan: Porovnání nastavení biventrikulární stimulace pomocí impedanční kardiografie se standardní nemocniční metodikou (PDF) Macků David 2014 BMII BMI
Latnerová Iva: Snižování počtu falešně pozitivních detekcí plicních nodulů (PDF) Kybic Jan 2014 BMII BMI
Bedroš Roman: Metody registrace bodových shluků ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Nouza Tomáš: Učení bezpečného přizpůsobivého průchodu terénem pro mobilní roboty (PDF) Reinštein Michal 2014 KyR R
Mosinger Jiří: Geometrický přístup k prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Petrík Vladimír: Simultánní lokalizace a mapování pro více robotů (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Blaha Martin: Generování hladkých trajektorií ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Slezák David: Monitorování kvality spánku pomocí analýzy audio záznamu (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Janíčková Tereza: Aplikace shlukovacích metod na časové řady se zaměřením na záznamy FHR (PDF) Chudáček Václav 2014 BMII BMI
Endrych Václav: Řízení a stabilizace bezpilotní helikoptéry sledující dynamicky se měnící trajektorii (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Tesař Jan: Knihovna pro ukládání, vyhledávání a porovnání pohybů lidského těla (PDF) Krupička Radim 2014 BMII BMI
Koucký Lukáš: Viditelnost triangulovaného povrchu osvětleného plošným osvětlovačem (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Kubeš Jan: Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Jareš Filip: Prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Mrva Jakub: Návrh pohybových primitiv pro šestinohý kráčející robot pohybující se v nerovném prostředí (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Kafka Přemysl: Strategie vzorkování v metodách optimálního plánování pohybu pro inspekční úlohy s neholonomními mobilními roboty (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Faflík Tomáš: Využití Bayesovského přístupu pro klasifikaci EKG (PDF) Spilka Jiří 2014 BMII BMI
Marek Petr: Detekce poruch senzorů (PDF) Šmíd Radislav 2014 KyR R
Kavková Michaela: Měřicí kamera založená na Raspberry Pi (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Lehman Zdeněk: Návrh AC/DC měniče výkonu pro tepelné zdroje ve zdravotnictví (PDF) Haubert Tomáš 2014 BMII BMI
Kreč Michal: Vyhodnocování bezpečnosti softwaru pro řízení motorů v automobilových aplikacích (PDF) Sojka Michal 2014 KyR R
Prštický Michal: Kalibrační metody pro videookulografii (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Kubizňák Petr: Vestavný počítač a jeho programové vybavení pro inteligentní ptačí budku (PDF) Krsek Pavel 2014 OI CV
Zdeněk Jan: Mobilní aplikace pro rozpoznávání japonského písma (PDF) Zahradník Pavel 2014 OI ICS
Moravec Jan: Distribuované řízení kolon vozidel na autodráze (PDF) Herman Ivo 2014 KyR R
Svatoš Martin: Paralelizace algoritmu pro řešení her s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2014 OI ICS
Šamánek Filip: Call centrum pro soukromou firmu (PDF) Klíma Martin 2014 OI ICS
Lukeš Jakub: Paralelizace GRASP heuristiky na GPU (PDF) Dvořák Michal 2014 KyR R
Juranová Kateřina: Měření polohy pomocí kamery pro 3D tiskárny (PDF) Zemánek Jiří 2014 KyR R
Růžička Vít: Virtuální bytosti simulované ve Framsticks (PDF) Buk Zdeněk 2014 OI ICS
Hrabalík Aleš: Prostorová registrace oblaku 3D bodů, experimentální porovnání a využití obrazové informace (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Kufnerová Alena: Rehabilitace jemné motoriky rukou (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Chamra Tomáš: Informační systém pro vícezdrojové financování (PDF) Kouba Zdeněk 2014 OI ICS
Brabec Jan: Automatická kalibrace kamery z dat laserového dálkoměru v přirozeném prostředí (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Stejskal Martin: Navigační systém mobilního robotu ve venkovním prostředí (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Ondráček Jakub: Inteligentní algoritmy pro monitorování životního prostředí v blízkosti ropovodů pomocí bezpilotních systémů (PDF) Vaněk Ondřej 2014 OI ICS
Fiala Jiří: Implementace fonémového rozpoznávače s nástroji TNet Toolkitu (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Erlebach Jonáš: Korekce pohybů hlavy při vyšetření sledování očních pohybů (PDF) Doležal Jaromír 2014 KyR R
Veselý Tomáš: Automatické vytváření synonym (PDF) Šedivý Jan 2014 OI ICS
Vrbský Ladislav: Rozšíření iterativního párového algoritmu pro řešení kolizí (PDF) Volf Přemysl 2014 OI ICS
Rudolf Michael: Rozvrhování směn pomocí evolučních metaheuristik (PDF) Kubalík Jiří 2014 OI ICS
Sixta Tomáš: Rozpoznávání gest pro odemykání mobilního telefonu (PDF) Šochman Jan 2014 OI ICS
Mathia Peter: Nástroj pro podporu rozhodování v plánování a rozvrhování výroby (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Lhotský Vojtěch: Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Nedvěd Miroslav: Nástroj pro porovnání souborů SW nástrojů pro programování a konfiguraci PLC (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Cháberová Jana: Automatická detekce artefaktů v EEG signálech (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Soukupová Tereza: Odhadování třídy fontů v úloze rozpoznávání textu v obrázcích (PDF) Bušta Michal 2014 OI ICS
Husák Petr: Klasifikace EEG s využitím metod inkrementálního učení (PDF) Gerla Václav 2014 OI ICS
Burian Martin: Mapování prostředí radarem (PDF) Chudoba Jan 2014 OI ICS
Burešová Karolína: Tvorba GUI pro nástroj FreeSurfer (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Černý Pavel: Odhad tepové frekvence srdce z videa tváře (PDF) Franc Vojtěch 2014 OI ICS
Černý Jakub: Hraní obecných her s neúplnou informací pomocí algoritmů výpočetní teorie her (PDF) Bošanský Branislav 2014 OI ICS
Soucha Michal: Sekvence pro identifikaci stavu konečných automatů (PDF) Mařík Radek 2014 OI ICS
Masri Diar: Model pohybu kráčejícího šestinohého robotu při chůzi po schodech (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Potoček Pavel: Pravděpodobnostní přístup pro správu klíčových bodů ve vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2014 KyR R
Daněček Radek: Verifikace korespondencí oblastí zájmu (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Hrstka Tomáš: Návrh virtuálního průvodce - avatara pro podporu léčby chronických nemocí (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Valtr Jiří: Kamerový lokalizační systém pro mobilní roboty (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Cvrček Vojtěch: Kalibrace RGBD kamery Kinect (PDF) Pajdla Tomáš 2014 KyR R
Sekanina Tomáš: Algoritmy pro navigaci roje bezpilotních helikoptér a sledování dynamického cíle v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Rak Filip: Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Zíka Adam: Vyhodnocování opotřebení převodovek robotu měřením vůle (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Těžký Jiří: Identifikace a řízení dynamických systémů založené na modelech (PDF) Pčolka Matej 2014 KyR R
Kučera Adam: Vývoj aplikací pro Apple iPad pomocí technologie .NET Framework C# (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Brich Aleš: Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Heinrich Adam: Navigace mobilního robotu ve venkovním prostředí (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Matera Lukáš: Zpracování dlouhodobých biomedicínských signálů (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Novák Libor: Detekce a sledování automobilů z automobilu pohybujícím se na kruhovém objezdu (PDF) Matas Jiří 2014 KyR R
Bulušek Jan: Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Naiser Filip: Detekce, popis a sledování mravenců ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Mráček Jindřich: FSS algoritmus přizpůsobený pro řízení roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Kůrka Vojtěch: Softwarové rozhraní k vzdálenému ovládání elektromagnetického spektrálního analyzátoru IZ225 (PDF) Moucha Alexandru 2014 OI ICS
Vančák Ondřej: Zkrášlování rukopisu (PDF) Šedivý Jan 2014 KyR R
Langer Václav: Návrh řídící jednotky pro měření biologických signálů s vysokou hustotou dat (PDF) Křemen Václav 2014 KyR R
Uhrín Matej: Pohyb dat v hybridním cloudu (PDF) Vondra Tomáš 2014 OI ICS
Hnízdo Lukáš: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Kužílek Jakub 2014 STM IS
Třešňák Adam: Optimalizace tvaru roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Fadrhons Martin: Software pro vestavný modul pro zpracování obrazu (PDF) Krajník Tomáš 2014 KyR R
Suchý Jakub: Digitální ovladač elektronického zobrazovače letových dat EFIS (PDF) Pačes Pavel 2014 KyR R
Szadkowski Rudolf Jakub: Karetní hra bridž jako úloha modální logiky (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Bambušek Zbyněk: Počítačová strategická hra pro více hráčů zaměřená na obchod (PDF) Píbil Radek 2014 KyR R
Schaefer Martin: Vyhýbání se v dálničním provozu (PDF) Vokřínek Jiří 2014 OI UI
Doležalová Anna: Návrh modelu pro výuku ECMO (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Šulc Antonín: Tvorba parametrických modelů pomocí Neural Modeling Fields (PDF) Vavrečka Michal 2014 OI UI
Kopřiva Ondřej: Fotoaparát s historickou pamětí (PDF) Sejkot Roman 2014 OI CV
Otáhal Marek: Architektura autonomního agenta založená na kortikálních učících algoritmech (PDF) Nahodil Pavel 2014 OI UI
Janovský Pavel: Zvýšení úspěšnosti reaktivních technik pro vyhýbání mobilních robotů (PDF) Čáp Michal 2014 OI UI
Dohnalová Ludmila: Dynamika interiktálních výbojů v nezávislých epileptických zónách (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Michálek Tomáš: Spektrální analýza Korotkových zvuků (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Bařtipán Adam: Synchronní distribuovaný sledovací systém (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Vlk Pavel: Parametrizace a segmentace epileptiformních výbojů v záznamech intrakraniálního elektroencefalografu (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Kajml Viktor: Optimalizace černé skříňky: restartování versus algoritmus MetaMax (PDF) Pošík Petr 2014 KyR R
Caha Jiří: Nanokompozity na bázi nanokrystalického diamantu a anorganických nanočástic pro biomedicínské aplikace (PDF) Vlček Jan 2014 BMII BMI
Dedek Štěpán: Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy (PDF) Kratochvílová Irena 2014 BMII BMI
Hrstka Ondřej: Inteligentní sledovací algoritmy pro bezpečnost v přístavech (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Jeřábek Jan: Programové ovládání projektoru range finderu (PDF) Smutný Vladimír 2013 KyR R
Klíma Jakub: Sběr a zobrazení dat v projektu Formula Student Electric (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Murgaš Matej: Inkrementální učení v úloze klasifikace EEG signálu (PDF) Gerla Václav 2013 KyR R
Petr David: Agentní simulační model přepravní kontroly ve veřejné dopravě (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Novák Antonín: Návrh pravděpodobnostních modelů pro opravu textových vstupů. (PDF) Šedivý Jan 2013 KyR R
Kopenec Jiří: Topologické mapy příznaků z obrazu (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
Myslík Martin: Cílené vyhledávání informací na webu (PDF) Mařík Radek 2013 OI ICS
Vystrčil Martin: Čtečka RFID čipů (PDF) Zahradník Pavel 2013 STM IS
Barvínek Jáchym: Kvantová entropie a její zachování (PDF) Hamhalter Jan 2013 OI ICS
Rubeš Petr: Herně-teoretický model pro patrolování ropovodů (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Slováček Simon: Společný operační obraz situace (Common Operational Picture) pro námořní doménu (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Skála Lukáš: Hybridní rozhodovací systém umělé bytosti kombinující plánovač a neuronovou síť (PDF) Nahodil Pavel 2013 STM IS
Váňa Petr: Plánování trajektorií pro bezpilotní letouny v prostředí s konstantním větrem (PDF) Rollo Milan 2013 KyR R
Karásek Jiří: Prostředí pro snadný vývoj skriptů (PDF) Novotný Tomáš 2013 STM IS
Prouza Milan: Plánování pohybu formace mobilních robotů (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
Hejč Aleš: Navigace pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí chytrého telefonu (PDF) Novák Daniel 2013 KyR R
Šenfeld Lukáš: Modulární vizualizační prostředí pro elektroencefalografii (PDF) Ježdík Petr 2013 STM IS
Skoupý Sebastian: Monitorovací a servisní rozhraní pro novou generaci řídicího a regulačního systému (PDF) Sojka Michal 2013 KyR R
Tomáš David: Agentní model pašování drog po moři (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Nykl Jan: Analýza sítě hromadné dopravy s využitím agentních technik (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Machovský Andrej: Ovládání a zobrazení stavu v inteligentním bytě (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Langr Jan: Lokalizace zdroje pachu pomocí roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Malaník Jakub: Vzájemné využití MATLAB a Microsoft .NET Framework (C#) (PDF) Novák Petr 2013 OI ICS
Voda Miroslav: Planární segmentace sekvence hloubkových map (PDF) Matoušek Martin 2013 OI ICS
Šalanský Vojtěch: Dokovací procedura mobilních robotů projektu Replicator (PDF) Krajník Tomáš 2013 KyR R
Spurný Vojtěch: Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Sekereš Pavol: Učení časových sekvencí chování pro umělé tvory (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Žák Pavel: Multiplatformní uživatelské rozhraní pro tester sběrnice FlexRay (PDF) Sobotka Jan 2013 STM IS
Vojna David: Řízení nelineárních akustických polí v rezonátorech (PDF) Bednařík Michal 2013 KyR R
Novák Tomáš: Zpracování obrazu mikrořadiči pro mnohokanálové měření polohy (PDF) Fischer Jan 2013 KyR R
Dvorský Jan: Neuroevoluční návrh strategie řídící pohyb vícenohého robotu (PDF) Kubalík Jiří 2013 KyR R
Báča Tomáš: Řízení vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Mrosko Michal: Návrh a implementace řídicího algoritmu pro model závodního vozidla (PDF) Haubert Tomáš 2013 KyR R
Svoboda Aleš: Bezkontaktní měření teploty pneumatik závodního vozu (PDF) Sobotka Jan 2013 KyR R
Micka Vojtěch: Modelování davu (PDF) Vokřínek Jiří 2013 KyR R
Straka Matej: Systém odhadování orientace satelitu pro projekt CzechTechSat (PDF) Hromčík Martin 2013 KyR R
Kahoun Jakub: Využití znalostí experta při zpracování EEG signálů (PDF) Gerla Václav 2013 STM IS
Pěnička Robert: Získávání a reprezentace prostorových znalostí v projektu Replicator (PDF) Krajník Tomáš 2013 KyR R
Jeníček Tomáš: Sada nástrojů pro návrh a provádění simulačních experimentů (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Zeman Michal: Aplikace pro extrakci příznaků z analýz signálů očních pohybů (PDF) Macaš Martin 2013 KyR R
Grubhoffer Tomáš: Plánování cest v heterogenních dopravních sítích (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Kocmánek Tomáš: Dešifrování pomocí MCMC (PDF) Kroupa Tomáš 2013 OI ICS
Dobřichovský Richard: Simulátor jízdy na kole (PDF) Felkel Petr 2013 OI ICS
Horák Karel: Shluková analýza časových řad pro panelová data importu a exportu zemí EU (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Sazonov Stanislav: Stručný tyčkový model člověka (PDF) Uller Miroslav 2013 OI ICS
Trnka Tomáš: Relační strojové učení v klasifikaci objektů katastrálních map (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Hubík Martin: Návrh algoritmů pro odhad stavu zásobníkových ohřívačů vody (PDF) Novák Ondřej 2013 KyR R
Mihalovič Filip: Analýza a sekvenční dolování logistických dat (PDF) Kléma Jiří 2013 OI ICS
Tejc Marek: Kalibrace vnitřních parametrů kamery na PT závěsu s využitím jeho pohonů (PDF) Krsek Pavel 2013 KyR R
Lebedynskyj Serhij: Tester komunikace IO Link (PDF) Burget Pavel 2013 KyR R
Svoboda Ondřej: Modelování obsazenosti místností pro pokročilou automatizaci budov (PDF) Vrba Pavel 2013 OI ICS
Prokopenko Oleg: Simulační nástroj pro lokální elektrické distribuční sítě (PDF) Vrba Pavel 2013 STM IS
Gudyrin Mikhail: Multi-agentní aplikace pro řízení elektrického microgridu (PDF) Kadera Petr 2013 STM IS
Balga Matěj: Software pro IP termokamerové systémy (PDF) Kovář Jan 2013 KyR R
Polic Michal: Rekonstrukce prostředí z monokulární kamery (PDF) Štěpán Petr 2013 OI ICS
Paňko Martin: Modelování dynamických systémů pro generování chování umělé bytosti (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Mikulka Leoš: Nízkoúrovňový software pro řídicí jednotky do aut (PDF) Sojka Michal 2013 KyR R
Ryšavý Petr: Metro-Line Crossing Minimization Problem na turistických trasách KČT (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Perić Vladimir: Knihovna maket objektů (Mock) pro MATLAB (PDF) Pošík Petr 2013 OI ICS
Kirsch Petr: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Kužílek Jakub 2013 KyR R
Špičková Martina: Porovnání metod rekonstrukce povrchu pro mobilní robotiku (PDF) Kulich Miroslav 2013 OI ICS
Hájíček Josef: Využití equation discovery pro panelová data importu a exportu zemí EU (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Jalovec Karel: Tvorba doprovodné hudební linky za využití evolučních výpočetních metod (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Martinec Petr: Detekce témat článků (PDF) Mařík Radek 2013 KyR R
Matějka Radek: Robustní odhad geometrie dvou obrazů z korespondencí oblastí (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Šourek Gustav: Analýza šíření lokálních trendů v sociální síti Twitter (PDF) Kuželka Ondřej 2013 OI UI
Eliáš Michal: Digitální měřicí systém pro supravodivé rezonanční dutiny HIE-Isolde (PDF) Valuch Daniel 2013 KyR R
Šindler Jan: Reprezentace světa dvojrukého robotu manipulujícího s textiliemi (PDF) Hlaváč Václav 2013 KyR R
Penc Ondřej: Plánování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
Durkota Karel: Porovnání deterministických distribuovaných a multi-agentních plánovacích technik (PDF) Komenda Antonín 2013 OI UI
Kozic Zlatko: Zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií (PDF) Ježdík Petr 2013 BMII BMI
Palečková Alena: Praktické problémy pupilometrie (PDF) Fabián Vratislav 2013 BMII BMI
Novotná Iva: Kloubní vzorce v EMG obraze (PDF) Křemen Václav 2013 BMII BMI
Klejchová Pavla: Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru (PDF) Janča Radek 2013 BMII BMI
Dragounová Adéla: Plánovač námořních cest v rizikovém prostředí (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Jíchová Anna: Analýza biosignálů pro potřeby vyhodnocení stresových faktorů při řešení extrémních situací v ultra lehkých letadlech (PDF) Janča Radek 2013 BMII BMI
Vaňo Maroš: Kvalitativní uvažování pro stavbu robotických topologických map (PDF) Košnar Karel 2013 KyR R
Merunka Ilja: Hodnocení nervové aktivity metodou analýzy proudových zdrojů (CSD) (PDF) Šuta Daniel 2013 BMII BMI
Bártek Pavel: Využití senzoru Kinect pro komerční prezentaci produktů (PDF) Hlinka Jiří 2013 OI CV
Janoušek Petr: Plánování inspekčních úloh mobilní robotiky (PDF) Faigl Jan 2013 OI UI
Pilný Michal: Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BMI
Volf Petr: Analýza EEG záznamu mentálně nadaných dětí (PDF) Vavrečka Michal 2013 BMII BMI
Hlaváč Martin: Měření optických vlastností tkáně (PDF) Michl Martin 2013 BMII BMI
Žegklitz Jan: Hybridizace evolučních algoritmů s různými přístupy k ohodnocování (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Blovský Tomáš: Robustní genetické programování pro návrh řídící strategie robotu (PDF) Kubalík Jiří 2013 OI UI
Zrůst Vladimír: Použití techniky zpětného průměrování při analýze EEG signálů (PDF) Čmejla Roman 2013 BMII BMI
Koranda Lukáš: Model chování leteckého dispečera při výběru řídícího zásahu odstraňující budoucí kolizi na letové trase (PDF) Šišlák David 2013 OI UI
Ondráček Aleš: Navigace autonomního robotu podle RGB-D (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
Beran Lukáš: Dynamické vyvažování obtížnosti her pomocí metod teorie her (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Kasl Zdeněk: 3D formace autonomních letounů (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Pluskal Ondřej: Detekce malwaru (PDF) Šedivý Jan 2013 OI UI
Čanda Lukáš: Simulační testbed pro algoritmy poptávkové přepravy (PDF) Jakob Michal 2013 OI UI
Zach Lukáš: Automatická analýza kardiotokografického záznamu plodu (PDF) Chudáček Václav 2013 BMII BMI
Burian Vladimír: Distribuovaná databáze pro mobilní zařízení (PDF) Bařina Tomáš 2013 KyR R
Fránek Jan: Webová aplikace pro kolaborativní mapování dopravních sítí (PDF) Jakob Michal 2013 STM IS
Cuchý Marek: Agentní model dopravní poptávky (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Sanigová Ramona: Porovnání telekomunikačních firem operujících na trhu v ČR (PDF) Štědroň Bohumír 2013 STM IS
Aschenbrenner Vojtěch: Relační strojové učení s postranní indukcí pomocných konceptů (PDF) Kuželka Ondřej 2013 OI UI
Chvátal Viktor: Integrace pokročilých metod navigace jednotek a adversariálního uvažování pro hráče v ORTS (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Anděl Michael: Extrakce příznaků pro analýzu dat genové exprese (PDF) Kléma Jiří 2013 OI UI
Hadrava Michal: Síť nelineárních oscilátorů jako model vnímání hudby u člověka (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Vítek Roman: Porovnání metod prohledávání s prořezáváním u extenzivních her se simultánními tahy (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Lebeda Karel: Robustní verze metody RANSAC (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Vančová Jana: Využití termografie při screeningu nádorového onemocnění prsu (PDF) Sova Jan 2013 BMII BMI
Mudrová Lenka: Technika odhadu parametrů založená na entropii v úloze navigace mobilního robotu (PDF) Faigl Jan 2013 KyR R
Juchelka Tomáš: Algoritmy prohledávání v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2013 KyR R
Holý Radek: Adaptivní model piráta v doméně námořní dopravy (PDF) Čáp Michal 2013 OI UI
Zahálka Jan: Integrace mRNA a miRNA dat pro zpresnění molekulární klasifikace (PDF) Kléma Jiří 2013 OI UI
Hruška František: Simulátor vesmírné lodi a její řízení pomocí genetického programování (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Večeř Michael Pascal: Analýza vývoje vnímání kvality přenosu hlasu vzorku české populace v letech 2008-2012 (PDF) Holub Jan 2013 BMII BMI
Zavadilová Pavla: Návrh a implementace klinického systému pro sběr a zpracování lékařských dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BMI
Pritts James Brandon: Automatická rovinná rektifikace z opakujících se vzorů (PDF) Chum Ondřej 2013 OI CV
Dostál Matěj: Vícehodnotová koalgebraická logika (PDF) Bílková Marta 2013 OI UI
Boráros Peter: Detekce anomálií v počítačové síti pomocí spektrální analýzy (PDF) Rehák Martin 2013 OI UI
Blažek Adam: Aplikace analytického systému DeepSee v NIS Zlatokop (PDF) Kahle Michal 2013 BMII BMI
Kizeková Terézia: Charakterizace čoček s proměnnými parametry s aplikací v zobrazovacích systémech (PDF) Novák Jiří 2013 BMII BMI
Konopáč Martin: Výukový tutorial pro kompenzační pomůcky (PDF) Fabián Vratislav 2013 EI BMI
Tseveenbayar Altaibayar: Vyhledání a rozpoznání textu z televizní obrazovky (PDF) Matas Jiří 2013 OI UI
Červinková Kateřina: Ultra slabá emise fotonů z biologických vzorků: teplotní závislost a biologická funkce (PDF) Vrba Jan 2013 BMII BMI
Synek Martin: Optimalizace části svářecí linky karosérií auta YETI pomocí digitální simulace v 3D systému