Detail of the student project

List
Topic:Navigace v ontologii
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Announce as:DP,BP
Description:Ontologie slouží k vyjádření vztahů mezi koncepty používanými při správě znalostí.
Navrhněte efektivní metodu navigace ve velké ontologii (>100 konceptů). Program by měl umět vyhledat pojmy blízké zadanému slovu a inteligentně zobrazit výsledky.
Realization form:program v Javě
Date:01.10.2007
Responsible person: Petr Pošík