Detail of the student project

List
Topic:Vizualizace ontologií v nastrojích Cipher Knowledge Framework
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Kamil Matoušek Ph.D.
Announce as:BP
Description:Pro nástroje vyvinuté v rámci Cipher Knowledge Framework je potřeba navrhnout a realizovat zdokonalení práce s ontologiemi, a to především o jejich vizualizaci.
Instruction:Nástroje Cipher Knowledge Framework:
Apollo - editor ontologií
DNAT - Dynamic Narrative Authoring Tool
RAT-O - Resource Annotation and Outline Creation Tool

Požadavky: anglický jazyk slovem i písmem, Java.
Bibliography:Dodá vedoucí práce.
Realization form:softwarová implementace, dokumentace, písemná práce
Date:22.09.2005
Responsible person: Petr Pošík