Detail of the student project

List
Topic:Rychlá 2D konvoluce, v Matlabu, modul do souboru příkladů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Announce as:BP
Examiner:Ing. Jan Kybic, PhD.
Description:Práce přispěje k budovanému systému ilustračních příkladů pro cvičení ke 3. vydání knihy Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Thomson Publishers, 2007. V práci budou reimplementovány známé algoritmy, ověřeny na ukázkových příkladech a zdokumentovány v angličtině.

Konkrétní náplní této BP bude implementace několika metod zrychlení konvoluce.
Instruction:Dostanete ústně. Bylo by dobré, kdyby zájemce měl alespoň elementární zkušenost s programováním v C. Kromě matlabského kódu bude také potřebné psát ekvivalent v C a spojit ho s Matlabem jako .mex
Realization form:Návrh, experimenty, zkušební kód v Matlabu, dokumentace, www stránka (vše v angličtině)
Date:11.02.2010
Responsible person: Petr Pošík