Detail of the student project

List
Topic:Statistické metody rozpoznávání
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Announce as:BP
Examiner:Dr. Ing. Tomáš Pajdla
Description:Seznamte se s metodami odhadu parametru pravděpodobnostních modelů (metoda maximální věrohodnosti, metoda momentů atd.).
Na zvolených umělých i skutečných úlohách demonstrujte jejich přednosti i vady, tedy příklady, na kterých metoda selhává, nebo dává neuspokojivé výsledky.
Instruction:dodá vedoucí práce
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:Teoretická studie podložena řešením (ne nutně počítačovým)
Date:16.05.2019
Responsible person: Petr Pošík