Detail of the student project

List
Topic:GRID computing
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. Filip Železný Ph.D.
Announce as:BP
Examiner:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Description:1) Sestavte přehled dostupných systémů pro management distribuovaných výpočtů (jako např. http://www.cs.wisc.edu/condor/) a srovnejte jejich přednosti/nevýhody.
2) Instalujte zvolený systém (s nekomerční licencí) v prostředí Gerstnerovy laboratoře a vyzkoušejte jednoduché experimenty s distribuovanými výpočty. Uznáte-li za vhodné, nemusíte použít existující software a můžete naprogramovat vlastní.
Instruction:viz "popis"
Bibliography:Informace budou čerpány zejména z WWW
Realization form:Instalace, experimenty, technícká zpráva
Date:09.11.2007
Responsible person: Petr Pošík