Detail of the student project

List
Topic:Sekvenční multipopulační genetický algoritmus
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Announce as:BP
Description:Navrhněte a naimplementujte multipopulační genetický algoritmus (GA) s populacemi zapojenými sekvenčně za sebou v daném pořadí. Experimentálně ověřte činnost tohoto GA a proveďte analýzu jeho chování.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Date:18.09.2006
Responsible person: Petr Pošík