Detail of the student project

List
Topic:Směrovací problém pomocí evolučních algoritmů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Announce as:BP
Description:Navrhněte a naimplementujte evoluční algoritmus pro řešení problému směrování v síti. Uvažujte také modifikaci problému pro sítě s možnými výpadky uzlů a/nebo hran. Experimentálně ověřte funkčnost navrženého systému.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Date:18.09.2006
Responsible person: Petr Pošík