Detail of the student project

List
Topic:Knihovna vi komponent
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:Fabián Vratislav
Description:Vývojové prostředí LabVIEW se poslední dobou začíná používat i pro měření biologických signálů. Cílem této práce je vytvořit a vhodně naplnit webovou aplikaci (databázi), která bude obsahovat specializované vi komponenty (tzv. podprogramy).
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:program
Date:16.10.2006
Responsible person: Petr Pošík