Detail of the student project

List
Topic:Vytvoření programového modulu pro predikci textu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:PMI
Examiner:Novák Petr
Description:Navrhněte a vytvořte aplikaci, která z vstupních textů získá pravděpodobnosti posloupností výskytů jednotlivých písmen a slov v textu. Při vložení dalšího textu nastane aktualizace již zmíněných pravděpodobností. (C#, .NET)
Date:22.01.2008
Responsible person: Petr Pošík