Detail of the student project

List
Topic:Zmapování speciálních funkcí operačního systému MS Windows
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:Novák Petr
Description:Cílem práce je vyhledat a otestovat některé speciální funkce dostupné v operačním systému MS Windows. Vytvořte sadu jednoduchých příkladů pro jejich využití z vlastního programu. Jedná se zejména o nástroj lupa, softwarovou klávesnici, detekce spuštěných programů, přepínání mezi nimi a další. Otestujte i různé alternativní způsoby ovládání operačního systému či aplikací (např. skenování prostoru). (C#, .NET)
Bibliography:dodá vedoucí práce
Date:22.01.2008
Responsible person: Petr Pošík