Detail of the student project

List
Topic:Vizualizace dat jako podpora pro Data mining
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Lenka Vysloužilová Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Description:Vizualizace je důležitým nástrojem pro průzkum dat při procesu Data miningu, i pro prezentaci a komunikaci s vlastníkem dat. Cílem této práce je rozšíření možností vizualizace dat v systému SumatraTT.
Instruction:1) Seznámení se s metodami vizualizace, zejména s metodami multidimensionálními
2) Implementace vybrané metody jako modulu pro systém SumatraTT
3) Ověření funkce metody a příklady použití vybrané metody při průzkumu reálných dat
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:realizace programu v Javě
Date:05.10.2009
Responsible person: Petr Pošík