Detail of the student project

List
Topic:Metody předzpracování dat pro Data mining
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Lenka Vysloužilová Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Description:Předzpracování dat je důležitou součástí Data miningu, výsledky celého procesu DM jsou velmi závislé na kvalitě dat, kterou můžeme vhodným předzpracováním výrazným způsobem ovlivnit. Cílem této práce je rozšíření možností předzpracování dat v systému SumatraTT.
Instruction:1) Seznámení se s metodami předzpracování dat
2) Implementace vybrané metody jako modulu pro systém SumatraTT
3) Ověření funkce metody a příklady použití vybrané metody při průzkumu reálných dat
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:realizace programu v Javě
Date:05.10.2009
Responsible person: Petr Pošík