Detail of the student project

List
Topic:Vytvoření souboru standardizovaných úloh pro snímání očních pohybů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:BP,PMI
Examiner:Novák Petr
Description:Aby bylo možno objektivně hodnotit kvalitu algoritmů pro detekci očních pohybů, je zapotřebí standardizovat vstupní úlohu. Cílem této práce je vytvořit katalog takových úloh, které budou standardním podnětem pro oční pohyby uživatele. (C#, .NET)
Bibliography:dodá vedoucí práce
Date:22.01.2008
Responsible person: Petr Pošík