Detail of the student project

List
Topic:Algoritmus pro rozpoznání zavřeného oka v databázi snímků oka
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:Ing. Marcela Fejtová
Description:Cílem práce je hledat vhodný algoritmus pro rozpoznání zavřeného oka v databázi snímků oka pořízených systémem I4Control. V úvodní fázi práce je třeba navrhnout a implementovat několik různých algoritmů řešících daný problém. Dalším krokem je pak definice řady kritérií pro srovnání vzniklých programů. Závěrečná část práce bude věnována vyhodnocení zvolených kriterií pro navržené programy.
Realization form:SW projekt
Date:19.10.2006
Responsible person: Petr Pošík