Detail of the student project

List
Topic:Security plug-in for Mozilla Firefox/Thunderbird
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor: Martin Rehák Ing. ECP, Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Announce as:PMT
Description:Cílem projektu je navrhnout a implementovat kostru alternativního plug-in modulu pro programy Firefox a Thunderbird, určeného k odhalování pokusů o phishing útoky. Fungování modulu (a budoucího navazujícího systému) by mělo být založeno na kolaboraci mezi moduly v síti, sdílení znalostí, využití externích znalostních bází (např Google databáze phishingu, již využívané obdobným plug-in modulem).
Date:10.01.2007
Responsible person: Petr Pošík