Detail of the student project

List
Topic:Lékařská aplikace na palmtopech
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Announce as:PMT
Description:Do medicíny proniká výpočetní technika a jedním z kroků je nahrazení papírových formulářů výkonů palmtopem. Většinou obsahuje formulář sadu zaškrtávacích políček, které sestra vyplňuje v souladu s provedenými úkony, případně měřeními.
Cílem projektu je vytvořit framework pro takovýto typ aplikací. Musí umět ze serveru přečíst obsah formuláře, zobrazit ho, offline uložit (mezi)výsledky a po opětovném připojení k síti výsledky odeslat.
Date:01.10.2007
Responsible person: Petr Pošík