Detail of the student project

List
Topic:Komunikační protokol dohledového systému
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc., Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Announce as:PMT
Description:Cílem projektu je navrhnout komunikační protokol a implementovat odpovídající infrastrukturu pro komunikaci mezi koncentrátorem (cca 100 instancí) signálů z čidel a dohledovým serverem (1-2 instance v systému). Úkolem serveru je archivovat události vzniklé v systému, vyhodnocovat jejich závažnost a umožnit obsluze analyzovat okolnosti jejich vzniku.
Date:11.01.2007
Responsible person: Petr Pošík