Detail of the student project

List
Topic:Logický analyzátor pro vizualizaci výsledků multi-agentní simulace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Bíba , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Zatímco multi-agentní simulace bežící v nelineárním čase dovoluje vytěžovat výpočetní kapacitu HW naplno, visualizace v reálném čase nemá díky nelinearitě času simulace valný smysl. Cílem semestrálního projektu je implementovat rozšíření existujícího logger agenta o schopnost vizualizovat sociální vazby mezi agenty, jejich spolupráci a její konfiguraci, závazky v této spolupráci a jejich plnění, apod. Výchozí platformou pro implementaci bude multi-agentní platforma JADE (Java Agent DEvelopment framework) anebo A-globe.
Date:05.02.2008
Responsible person: Petr Pošík