Detail of the student project

List
Topic:Renegotiable Competitive Contract Net Protocol pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Bíba , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Spolupráce v kompetitivních prostředích vyžaduje výchozí vyjednávací protokoly pokrývající celý životní cyklus této spolupráce. Flexibilní spolupráce navíc vyžaduje prostředky pro aktualizaci (rozšíření či zúžení) existujících závazků. Rozšiřte existující implementaci Competitive Contract Net Protocolu o převyjednávací fáze dle dodané specifikace a protokol otestujte na jednoduchém scénáři.
Date:05.02.2008
Responsible person: Petr Pošík