Detail of the student project

List
Topic:Bezpečná komunikace ve zdravotnictví
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:BP,PMI
Description:Ve zdravotnictví vzniká stále větší potřeba komunikace, a to nejen uvnitř jednoho zdravotnického zařízení. Citlivé informace jsou často posílány emailem nebo faxem bez jakéhokoliv zabezpečení. Cílem této práce je návrh a popis způsobů bezpečné a zároveň uživatelsky přívětivé elektronické komunikace mezi pracovníky ve zdravotnictví.
Instruction:1. Zjistěte jaká pravidla a zákony musí splňovat elektronická komunikace s citlivými údaji v českém zdravotnictví.
2. Popište hrozby zcizení a zneužití citlivých dat.
3. Navrhněte pravidla bezpečné osobní komunikace založené na posílání zpráv (např. emaily). Diskutujte různé alternativy.
4. Navrhněte technologické řešení takového způsobu komunikace a technické požadavky na jeho realizaci.
5. Navrhněte uživatelsky přívětivé softwarové nástroje pro podporu takových způsobů komunikace. Diskutujte různé alternativy.
Date:05.02.2010
Responsible person: Petr Pošík