Detail of the student project

List
Topic:Katalog modelů lidského těla
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Na základě dostupných internetových zdrojů vytvořte katalog 3D grafických modelů částí lidského těla (např. hlava, oči, ruka …) tak, aby je bylo možno využít v různých typech vlastních vytvářených aplikací. Jedná se zejména o možnost / schopnost načtení těchto modelů (prostřednictvím na internetu dostupných knihoven) a jejich zobrazení ve vlastní aplikaci (MS .NET C# a DirectX).
Date:22.01.2008
Responsible person: Petr Pošík