Detail of the student project

List
Topic:Využití procesních postupů při návrhu multiagentních systémů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Branislav Bošanský , Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,PMI
Examiner:doc. Dr. Ing. Michal Pěchouček
Description:Popis správania sa agentov s využitím procesných postupov je
alternatívnou metódou, ktorá môže priniesť zjednodušenie návrhu
multiagentových systémov. Cieľom práce je preto zoznámiť sa s
existujúcimi postupmi v tejto oblasti a na ich základe
implementovať prototyp všeobecného multiagentného systému
určeného pre simulácie prostredia, kde by bolo možné
špecifikovať správanie sa agentov pomocou procesov. Študent pri
svojej práci môže vychádzať z práce [1], pričom cieľovou
platformou by mal byť framework A-Globe prípadne JADE.
Bibliography:[1] B. Bo
Realization form:SW projekt
Date:21.02.2008
Responsible person: Petr Pošík