Detail of the student project

List
Topic:Modul ICP lokalizace mobilního robotu pro systém Player
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Cílem práce je realizace lokalizačního modulu pro systém Player. Základem tohoto modulu je implementovaný algoritmus lokalizace mobilního robotu vyvinutý v Gerstnerově Laboratoři, který je založen na metodě ICP. Tento algoritmus bude rozšířen o rozhraní, které umožní jeho integraci do systému ovladačů serveru Player.
Date:26.02.2008
Responsible person: Petr Pošík