Detail of the student project

List
Topic:EEG koreláty odlišných referenčních rámců při vnímání prostoru
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:DP,BP
Description:Cílem práce je analyzovat EEG signály, která byly naměřeny během psychologického experimentu, týkajícího se orientace subjektu ve virtuálním tunelu. Cílem je nalézt odlišné EEG koreláty v závislosti na použité strategii orientace, která v dané úloze souvisí s egocentrickým či alocentrickým referenčním rámci. Právě rozdílné použití referenčních rámců by se mělo projevit na odlišném EEG signálu, který bude student analyzovat (nejlépe v Matlabu). Cílem je potvrzení výzkumů týkajících se této oblasti, popřípadě modifikace experimentu v závislosti na obdržených výsledcích. Výzkum je zasazen do oblasti vnímání a reprezentace prostoru.
Instruction:Požadavky na studenta: schopnost zpracovat současné experimenty týkající se problematiky vnímání prostoru a syntetizovat jejich výsledky, schopnost provést analýzu EEG signálu a zpracovat výsledky, schopnost porovnat obdržené výsledky s teoretickými předpoklady.
Realization form:Matlab
Date:24.06.2008
Responsible person: Petr Pošík