Detail of the student project

List
Topic:Databázová struktura pro ukládání biomedicínských dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Miroslav Burša Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP
Description:Navrhněte a implementujte databázové řešení pro ukládání příznaků z biomedicínských dat.
Skupina BioDat pracuje s některými typy dat (EKG, EEG, EOG, STAN, ...). Z každého z nich jsou generovány příznaky. Navrhněte strukturu, ve které bude možné tyto příznaky ukládat.
Rozhraní bude umožňovat přístup a vizualizaci původních dat.
Každá skupina generovaných příznaků musí obsahovat informace o datu, typu extrakce (text), typu původních dat. Z příznaků musí být možné dohledat původní data. Vytvořte jednoduchý interface, který bude umožňovat načítání a ukládání těchto dat ve formátu textových souborů (CSV, ARFF, ...) a generování tzv. foldů pro testování příznaků (volitelně včetně původních dat). Na toto téma lze navázat BP/DP zaměřenou na automatické testování a vyhodnocování generovaných příznaků.
Implementace: Postgresql + Java/Matlab/Web (dle zadání)
Date:29.11.2010
Responsible person: Petr Pošík