Detail of the student project

List
Topic:Schellingův model segregace a shlukování
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Macaš Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Schellingův model segregace je model dynamiky skupin obyvatelstva. Cílem práce je seznámit se s tímto modelem a navrhnout jeho možné použití pro shlukovou analýzu dat.
Bibliography:http://hsd.soc.cornell.edu/Segregation.htm
Realization form:Matlab nebo Java kod
Date:25.09.2008
Responsible person: Petr Pošík