Detail of the student project

List
Topic:Domain Specific Languages
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Miroslav Uller
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Prostudujte problematiku DSL (Domain Specific Languages) a současná existující řešení. Navrhněte způsob, jak používat DSL v součinnosti s obecnými programovacími jazyky, jako Java nebo C#. V prostředí dle vaší volby implementujte několik DSL (např. jazyk na generování textových řetězců, jazyk na popis struktury GUI atd.). Systém navrhněte modulární, aby bylo možné snadno implementovat podporu pro další DSL.
Realization form:SW projekt
Date:06.10.2008
Responsible person: Petr Pošík