Detail of the student project

List
Topic:Statistická analýza EEG příznaků
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:DP,BP
Examiner:Václav Gerla
Description:Cílem práce je porovnání statistických metod použivaných při analýze EEG příznaků,získaných během experimentálního měření. Jedná se studium charakteristiky variabililty jednotlivých příznaků v čase a možnosti jejich využití pro následnou klasifikaci. Jádrem práce je porovnání parametrických a neparametrických statistických metod a stanovení jejich použitelnosti v oblasti EEG. Výstupem práce je tvorba skriptů, sloužících ke statistické analýze příznaků a jejich aplikace na konkrétních datech.
Realization form:Matlab
Date:29.09.2009
Responsible person: Petr Pošík