Detail of the student project

List
Topic:Projekt EEGLab
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:PTO
Examiner:Václav Gerla
Description:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2011)

Cílem práce je rozšíření programu EEGLab vyvíjeného v rámci skupiny BioDat. Program dokáže v realném čase vizualizovat měřený EEG signál a také jeho spektrální či statistické charakteristiky. Také dokáže provádět základní analýzy EEG signálů. Další rozvoj je spojen s přidáním mechanismů sloužícím k selekci jednotlivých příznaků, výpočtu hemisférických asymetrií a schopnost odečítat bazální aktivitu od měřeného signálu.
Date:01.02.2011
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík