Detail of the student project

List
Topic:Navigace robotu využívající saturované generalizované Voroného diagramy
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Karel Košnar Ph.D.
Announce as:DP,BP
Examiner:Jan Faigl
Description: Cílem práce je upravit a implementovat na reálný robot existující metodu navigace využívající saturované generalizované voroného diagramy a dále provést experimenty, které ověří robustnost metody a její použitelnost v reálném prostředí. Výstupem bude modul pro systém Player/Stage.
Instruction:1. seznamte se s pojmem voroného diagram
2. seznamte se s rozšířením Saturovaný Generalizovaný Voroného Diagram
3. v robotickém prostředí Player/Stage implementujte navigaci robotu využívající SGVD
4. ověřte chování v simulátoru a na reálném robotu
Bibliography:Complete Topological Mapping with Sparse Sensing, W.H. Huang and K. R. Beevers
Realization form:SW projekt a experiment
Date:14.10.2009
Responsible person: Petr Pošík