Detail of the student project

List
Topic:Lokalizace mobilního robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Karel Košnar Ph.D.
Announce as:DP,BP
Description:Cílem práce je seznámit se skrytými markovovskými modely (HMM) a implementovat lokalizaci pro mobilní robot v topologické mapě, která využívá tyto modely. Lokalizace se musí vyrovnat s chybami v měření a s nedeterminičností akcí. Mapa prostředí je reprezentovaná grafem. Možné rozšíření pro proměnlivé prostředí.
Předpoklady: znalost programování v C nebo v Java, pasivní znalost angličtiny.
Instruction:1. seznamte se se skrytými markovovskými modely (HMM)
2. navrhněte lokalizační modul využívající HMM
3. naimplenetujte v robotickém prostředí Player/Stage
4. experimentálně ověřte vlastnosti
Bibliography:Dodá vedoucí práce
Realization form:SW projekt a experiment
Date:14.10.2009
Responsible person: Petr Pošík