Detail of the student project

List
Topic:Vizualizace dat o námořním provozu na platformě NASA WorldWind
Supervisor:
Announce as:PTO
Description:
==============
= NEAKTIVNI TEMA =
==============
(vypsano 2010)


Projekt AgentC (http://agents.felk.cvut.cz/projects/agentc/), spolufinancovaný americkým ústavem pro námořní výzkum, se zabývá výzkumem inteligentních technik pro modelování, detekování a potírání nelegálních aktivit na moři (pirátství, ilegální lov ryb, ilegální shoz odpadu apod.). Klíčovou součástí projektu je platformy pro práci s informacemi o námořním provozu a pro multi-agentní simulaci chování různých typů lodí. Platforma v současné době využívá Google Earth jako uživatelský interface -- ten bohužel trpí řadou nedostatku především v oblasti práce s vysoce dynamickými daty a bohaté interakci s uživatelem. Cílem projektu bude vyvinout alternativní interface založený na NASA WorldWind (http://worldwind.arc.nasa.gov/java/), což je rozšiřitelná javovská platforma pro vývoj aplikací pracujících s geografickými daty.

Ideální velikost týmu představují čtyři studenti. U studentů se očekává schopnost pracovat v týmu, programovat v jazyce Java a pracovat s kódem a API třetích stran. Studenti zapojením do projektu získají možnost pracovat na řešení velmi aktuálního problému s celospolečenskou důležitostí, seznámí se s perspektivní, uživatelsky atraktivní technologií a rozvinou schopnost týmového vývoje software.
Date:09.02.2010
Max.number of students:4
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík