Detail of the student project

List
Topic:Modelování reprezentace prostorových vztahů
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:PTO
Description:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2011)


Cílem práce je tvorba modelu, který je schopný reprezentovat objekty v prostoru pomocí různých souřadných systému a vytvářet popisy prostorových scén z hlediska těchto systémů (referenčních rámců).
Date:01.02.2011
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík