Detail of the student project

List
Topic:On-line interaktivní hra "Adenský záliv"
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Michal Jakob Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Analyzujte, navrhněte, implementujte a otestujte on-line hru simulující námořní pirátství v Adenském zálivu. Hra umožní hráči vystupovat v roli jednotlivých aktérů (piráti, tranzitní lodi, ozbrojené patroly) a testovat různé herní strategie a to jak v režimu samostatného hráče hrajícího proti strojovým soupeřům, tak i proti dalším lidským hráčům. Cílem je kromě zábavy všech zúčastněných především objevovat nové účinné strategie a testovat kvalitu strategií generovaných automatickými strojovými technikami, které jsou vyvíjený v rámci projektu AgentC ve spolupráci s americkým ústavem pro námořní výzkum. Hra by měla mít charakter webové aplikace přístupné z prohlížeče.
Instruction:V první části práce se student s projektem AgentC (http://agents.felk.cvut.cz/projects/agentc/), především s částí zabývající se problematikou bezpečnosti při tranzitu pirátskými oblastmi, dále prostuduje existující hry s touto tématikou. V další fázi po diskuzi s projektovým týmem navrhne základní logiku hry, kterou dále implementuje, otestuje v rámci projektového týmu a posléze i otevřeně na internetu.
Bibliography:Dodá vedoucí.
Realization form:SW aplikace, zpráva
Date:05.10.2010
Responsible person: Petr Pošík