Detail of the student project

List
Topic:Detekce arytmií v EKG s využitím ICA a EMD
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Michal Huptych Ph.D., Ing. Jakub Kužílek Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Cílem práce je seznámit se s algoritmy Independent Component Analysis a Empirical Mode Decomposition, vytvořit rešerši jejich principů a nastudovat možnosti jejich kombinace. Praktická část práce se bude zabývat implementací a využitím ICA a EMD algoritmů (stávajících) a jejich kombinací (ICA-EMD a EMD-ICA) při detekci arytmií v EKG (k dispozici je databáze MIT-BIH Arrythmia database). V rešerši je nutné uvést aplikace algoritmů a to nejen z biomedicínské oblasti. Diskutovat inicializaci algoritmů a vliv inicializace na výsledek, atd.
Bibliography:Dodá vedoucí práce
Realization form:MATLAB
Date:27.10.2010
Responsible person: Petr Pošík