Detail of the student project

List
Topic:Detekce nekonzistentnosti v CFA
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Stanislav Saic Garant: Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Announce as:DP
Description:Většina digitálních fotoaparátů a kamer používá jeden senzor s polem barevných filtrů (Color Filter Array) a RGB snímek získává interpolací. Tato interpolace se projevuje specifickou korelací, která je však často narušena při softwarové manipulaci. Cílem je kvantifikovat korelaci způsobenou CFA interpolací a hledat její přítomnost v různých částech snímku.

Instruction:Toto téma bylo navrženo Stanislavem Saicem, Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, http://zoi.utia.cz/. Kontaktujte jej přímo nebo přes Radima Šáru, sara@cmp.felk.cvut.cz, který garantuje externí diplomové práce. Oponent bude určen po dohodě s garantem.
Date:10.11.2010
Responsible person: Petr Pošík