Detail of the student project

List
Topic:Zpracování obrazu pro bioinformatiku
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Schier Garant: Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Announce as:DP
Description:Práce se bude týkat zpracování dat v bioinformatice, zejména potlačování šumu snímku, segmentace snímků,extrakce informace o objektech (tvar, velikost, barva). Bude třeba se vyrovnat s nízkou kvalitou snímků, překryvem, nejasnými hranicemi. Půjde o použití metod statistického zpracování informace.

Příklady aplikace: vyhodnocování snímků kvasinkových kolonií, vyhodnocování kvality spotů v microarray scanech, vyhodnocování snímků z fluorescenční mikroskopie (vyhodnocování dat metody FISH).


Instruction:Toto téma bylo navrženo Janem Schierem, Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, http://zoi.utia.cz/. Kontaktujte jej přímo nebo přes Radima Šáru, sara@cmp.felk.cvut.cz, který garantuje externí diplomové práce. Oponent bude určen po dohodě s garantem.
Date:10.11.2010
Responsible person: Petr Pošík