Detail of the student project

List
Topic:Použití chytrých telefonů pro inteligentní sdílení dopravních prostředků v reálném čase
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Michal Jakob Ph.D., Ing. Ondřej Vaněk
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Cílem práce je navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro plánování sdílených jízd dopravními prostředky s cílem snížit cenu za dopravu, produkované emise, zvýšit bezpečnost atd. Základní myšlenkou je koncept spolujízdy upravený pro použití v reálném čase a venkovním prostoru (tj. v situacích, kdy uživatel nesedí u počítače a potřebuje přepravu hned). Cílové dopravní prostředky mohou být soukromé automobily (klasická spolujízda), taxíky (sdílení taxíků), vlaky (využití skupinových jízdenek), případně jiné -- bude upřesněno po počáteční analýze.

Přesné zadání bude přizpůsobené typu práce, v případě semestrálního/individuálního projektu lze navázat bakalářskou/diplomovou prácí.
Instruction:Aplikace se bude sestávat z (1) klientské, mobilní části (nejlépe na platformě Android) umožňující interakci s uživatelem a (2) serverové části, na které poběží plánovací a koordinační algoritmy. Aplikace může být obohacena o sociální prvky a integrována s existujícími systémy (Facebook, Foursquare, Jizdomat atd.)
Bibliography:Bude upresneno.
Realization form:SW aplikace, dokumentace, zpráva
Date:30.03.2011
Responsible person: Petr Pošík