Detail of the student project

List
Topic:Plánování pohybu formace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Seznamte se s algoritmy pro plánování pohybu mobilního robotu. Vybranou metodu rozšiřte pro nalezení trajektorie, která je vhodná pro skupinu robotů pohybujících se ve formaci požadovaného tvaru. Algoritmus by měl zahrnovat možnost dočasné změny tvaru formace v případech, kdy řešení uvažující původní rozestavení robotů neexistuje (například při průjezdu skupiny robotů dveřmi). Předpoklady: znalost programování v C nebo v MATLABu.
Date:13.02.2012
Responsible person: Petr Pošík