Detail of the student project

List
Topic:Návrh REST sérvrové části
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Šedivý CSc.
Announce as:DP,PMI
Description:úkolem je navrhonout deklarativní metodu rychlého návrhu sérvrové části webové aplikace. Správným způsobem navrhnout strukturu databáze na straně sérvru, navrhnout správně REST API. Navrhnot snadno access control list a multi tennancy pro SaaS aplikace, které jsou postavené na narhovaném prostředí.
Date:23.06.2011
Responsible person: Petr Pošík