Detail of the student project

List
Topic:Využití 3D senzorů (MS Kinect) pro rehabilitační aplikace v prostředí .NET
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Hrdlička , Ing. Jiří Wild
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Student v součinnosti s lékaři rehabilitačního centra navrhne a implementuje aplikaci využívající 3D senzor Microsoft Kinect, jejímž účelem bude motivace pacientů k pravidelné rehabilitaci. Aplikace bude vyvíjena v programovacím prostředí Microsoft Visual Studio .NET, v programovacím jazyku C#, C++ či Visual Basic. Ke komunikaci se senzorem student využije Kinect for Windows SDK od firmy Microsoft.
Instruction:1) Seznamte se s Microsoft Kinect for Windows SDK, otestujte jeho možnosti a způsob komunikace se senzorem.
2) Na základě komunikace s lékaři rehabilitačního centra navrhněte motivační aplikaci využívající senzor Kinect a implementujte ji.
3) Otestujte aplikaci na pacientech, vyhodnoťte užitečnost navržené aplikace.
Realization form:SW projekt
Date:17.10.2011
Responsible person: Petr Pošík