Detail of the student project

List
Topic:Analýza chování neuronové sítě umělých bytostí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc., Ing. Jaroslav Vítků
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Examiner:Doc. Brandejský Tomáš, PhD., FD ČVUT v Praze
Description:Navrhněte a implementujte algoritmus pro vizualizaci chování neuronové sítě. Algoritmus by mohl být schopen správně identifikovat které části sítě (skupiny neuronů) slouží k čemu (např. jednotlivé akce agenta). Navrhněte a implementujte možné metody vizualizace neuronové sítě. Funkci algoritmu ověřte na naučené neuronové síti, která například ovládá autonomního agenta pohybujícího se v jednoduchém simulovaném prostředí.
Analyzujte chování agenta ve vztahu k neuronům v neuronové síti. Výsledek by tedy mohl být například: síť se dá rozdělit na dvě hlavní části, část č.1 generuje převážně chování "jíst", část č.2 slouží spíše k vyhýbání se překážkám.

Možná inspirace např. video: http://www.youtube.com/watch?v=lfNVv0A8QvI&fb_source=message , nebo: http://www.youtube.com/watch?v=GvEywP8t12I&feature=related
Instruction:Použitý jazyk není zatím stanoven, upřednostňujeme použít jazyk JAVA.
Bibliography:Literaturu dodají vedoucí práce a konzultant.
Realization form:SW projekt
Date:08.11.2011
Responsible person: Petr Pošík