Detail of the student project

List
Topic:Tvorba úloh pro psychologické měření v součinosti s EEG měřením
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Karla Štěpánová Ph.D., Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:DP,BP
Description:Cílem práce je vytvoření souboru úloh pro ukázkové psychologické experimenty zaměřené na prostorovou představivost, analytické a logické myšlení, který zároveň umožní synchronizaci s EEG záznamem.

Student nejdříve provede teoretickou přípravu pro výběr vhodných úloh, následně vytvoří grafický návrh úloh a vybrané úlohy naimplementuje ve vývojovém prostředí Matlab či v jazyce C++ (případne v jiném programovacím jazyce dle dohody). Realizovaná aplikace bude provázána s existujícím softwarem pro měření EEG.

Kontakt: karlastepanova@gmail.com
Instruction:Téma lze řešit také jako PMI/PRO.
Date:11.11.2011
Responsible person: Petr Pošík