Detail of the student project

List
Topic:Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Gerla Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Student se seznámí s metodami zpracování signálů v reálném čase a navrhne modulární systém, umožňující zpracování multikanálových biologických záznamů a visualizaci přechodů mezi ruznými stavy měřené osoby. Navržené řešení student implementuje a ověří nad reálnými EEG záznamy.

Realizovaná aplikace bude obsahovat tyto části: modul pro načítání dat ze souboru nebo měřícího zařízení, filtrace signálu, adaptivně prováděná segmentace signálu, parametrický popis a klasifikace nalezených segmentů do tříd dle předem definovaných trénovacích vzorů, přehledná vizualizace všech zjištěných výsledků.

kontakt: gerlav@fel.cvut.cz

Instruction:Bude-li práce zadána jako BP/PMI/PRO, bude její rozsah menší.
Bibliography:[1] Malmivuo J., Plonsey R., (1995): „Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields”. New York: Oxford University Press., 512 p, http://www.bem.fi/book/.[2] E. Niedermeyer and F. H. Lopes Da Silva (1995): „Electroencephalography: basic principles,
clinical applications, and related fields, volume 1. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.[3] S. Sanei and J. A. Chambers (2007). EEG Signal Processing. Wiley-Interscience.[4] Sophocles J. Orfanidis, (1995): Introduction to Signal Processing. Prentice Hall, 798 p, http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/intro2sp/.
Realization form:kódy, dokumentace
Date:10.05.2019
Responsible person: Petr Pošík