Detail of the student project

List
Topic:Aplikace pro učení se libovolnému jazyku pomocí obrázkové databáze
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:DP,BP
Description:Cílem práce je tvorba aplikace která propojuje informaci z vizuální a lexikální databáze, sloužící k učení se slovíček nového jazyka. Systém využívá stávající databáze Wordnet v jednotlivých jazycích, které mají indexovanou vizuální databázi.
Instruction:Student vytvoří aplikaci, která je schopná načítat informace z vizuálních a lexikalních databází, a slouží k učení se slovíček cizího jazyka. Systém může být doplněn o automatický převod textu do mluveného jazyka popřípadě porovnát správnou výslovnost pro zvukové vstupy.
Realization form:SW projekt
Date:31.05.2012
Responsible person: Petr Pošík