Detail of the student project

List
Topic:Webová aplikace pro analýzu intrakardiálních signálů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Announce as:BP,PMI,PRO
Description:Student se seznámí s principy snímání a vyhodnocování intrakardiálních signálů (A-EGM - atrial electrogram), tvorbou a úpravou databází SQL, programováním webového rozhraní v jazyce php a java a programováním v jazyce Matlab.

Implementuje jeden nebo více algoritmů pro zpracování A-EGM (již v Matlab vytvořených). Provede implementaci (Matlab a Java nebo php). Realizovaný program bude provázán s již existující databází a webovým rozhraním pro anaýzu A-EGM.

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz

Instruction:Téma lze řešit jako PMI/PRO - v tomto případě se bude implementovat jeden algoritmus, nebo jako BP - implementují se 2 až 3 algoritmy.
Bibliography:Dodá vedoucí.
Realization form:aplikace nebo plugin
Date:04.10.2012
Responsible person: Petr Pošík