Detail of the student project

List
Topic:Klasifikace složitosti síňových elektrogramů.
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Student se seznámí s metodami zpracování a vyhodnocování A-EGM signálů (atrial electrogram), problematikou klasifikace a statistické analýzy a implementuje nástroj umožňující klasifikaci (rozřazení) A-EGM signálů do tříd složitosti (komplexity).

Student bude mít k dispozici reálné A-EGM záznamy pořízené v průběhu ablace fibrilace síní a trénovací množinu sestavenou elektrofyziologem.

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz

Instruction:Práce bude realizována v prostředí programu Matlab.
Bibliography:Dodá vedoucí práce.
Realization form:Kód v jazyce Matlab.
Date:04.10.2012
Responsible person: Petr Pošík