Detail of the student project

List
Topic:Analýza síňových elektrogramů.
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Student se seznámí s metodami zpracování A-EGM signálů (atrial electrogram) a implementuje nástroj umožňující parametrický popis A-EGM signálu a detekci některých významných parametrů A-EGM signálu ve frekvenční i časové oblasti (statistické parametry v časové i frekvenční oblasti, vlknovou analýzu atp.)

Student bude mít k dispozici reálné A-EGM záznamy pořízené v průběhu ablace fibrilace síní a trénovací množinu sestavenou elektrofyziologem.

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz

Instruction:Práce bude realizována v prostředí programu Matlab.
Bibliography:Dodá vedoucí.
Realization form:Kód v jazyce Matlab.
Date:04.10.2012
Responsible person: Petr Pošík