Detail of the student project

List
Topic:Rozhraní pro komunikaci mezi multi-agentním systémem a sensory/akčními členy mechatronického systému
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Pavel Vrba Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Cílem je vytvořit nástroj v jazyce Java, pomocí kterého bude možné z multi-agentního systému přistupovat k hodnotám senzorů a akčních členů řízeného mechatronického systému. Řešení bude využívat standardu OPC-UA pro komunikaci v průmyslové automatizaci. Součástí projektu bude i návrh a implementace základního uživatelského rozhraní.
Realization form:kód v jazyce Java, dokumentace API
Date:20.11.2012
Responsible person: Petr Pošík